Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kendskab til virksomhedernes kompetenceefterspørgsel gør en forskel

06-02-2020

Beskæftigelsen steg med 359 fuldtidspersoner fra oktober 2018 til oktober 2019. Fra december 2018 til december 2019 steg ledigheden i Vestjylland med 37 fuldtidspersoner.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”Flere personer får beskæftigelse i Vestjylland, men der er også brancher med et højt antal af forgæves rekrutteringer og i nogle tilfælde kan det betyde produktionsbegrænsninger,” Siger formand for RAR Vestjylland, John Hermansen.

Han uddyber:
”Vi ved at kendskabet til virksomhedernes kompetenceefterspørgsel gør en positiv forskel. Det er derfor en fælles udfordring for virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne, jobcentre og erhvervsservice at få beskrevet virksomhedernes kompetencebehov så præcist som muligt. Dialogen er det redskab, der skal hjælpe os til at sikre en koordineret indsats både i forhold til ledige og beskæftigede. Opkvalificering af ledige og beskæftigede i forhold til de konkrete kompetencebehov kan medvirke til det intelligente match både på kort og mellemlangt sigt. Udarbejdelsen af den regionale positivliste med kurser, der matcher efterspørgslen og vores arbejde med koordineringen af VEU aktiviteter skal hjælpe til med at målrette kompetencerne til områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft,” afslutter John Hermansen.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede med bopæl i Vestjylland steg fra oktober 2018 til oktober 2019 faldet fra 129.095 til 129.454. Det svarer til et stigning på 359 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er steget i 4 ud af 7 vestjyske kommuner.

For forsikrede ledige steg ledigheden med 220 fuldtidspersoner. Der har været en tendens de seneste måneder, når der sammenlignes med året forinden. Ledigheden steg hos 19 ud af 24 A-kasser, For de ikke-forsikrede ledige faldt ledigheden med 203 fuldtidspersoner i samme periode. 

 Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.