Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsbrevet: Nyt fra RAR Vestjylland - Juni 2020

18-06-2020

”Nyt fra RAR Vestjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Vestjylland og udkommer efter behov til relevante beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt udvalgte nøglepersoner i kommunerne. Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter.

Nyhedsbrev - juni 2020 i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Læs i dette nummer af Nyt fra RAR Vestjylland bl.a. om:

  • Arbejdsgivere og medarbejdere i det vestjyske takker ja til onlinekurser målrettet deres nye corona-udfordringer. Læs kommentarer fra arbejdsgiver, kursusudbyder og fra RAR
  • Ny Formand for RAR Vestjylland fortsætter fokus på opkvalificering. Læs indgangskommentarer fra Rådets nye formand Klaus Helmin-Poulsen og tilbageblik og opsamling fra afgået formand og nu næstformand John Hermansen
  • Nyt om vestjysk arbejdsmarked i lyset af COVID-19. Helt nye data om ledighed, arbejdsfordelinger, varslinger, jobopslag med videre
  • Vejviser til JOB-VEU modellen. Læs om RARs opgave med at sikre bedre koordination for at skabe bedre match på arbejdsmarkedet. Ny folder om covid-19 indsats klar og en ny folder om Job-VEU generelt er på trapperne
  • Positivliste for den regionale uddannelsespulje med målrettet opkvalificering til mangelområder - nu også som fjernundervisning.

I RAR Vestjylland er kontakten:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Læs artiklerne i den layoutede printbare pdf version. Her fremtræder nogle af artiklerne i en forkortet. Eller læs artiklerne i den fulde længde nedenfor.

Nyhedsbrev - juni 2020 i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue)

---------------------------

Artiklerne fra nyhedsbrevet i deres fulde længde:

Arbejdsgivere og medarbejdere i det vestjyske takker ja til onlinekurser målrettet deres nye corona-udfordringer

Delvis nedlukning af Danmark i foråret åbnede behov for, at personale med tidligere faglig baggrund fra sundhedsområdet kunne træde ind i beredskabet og at nye kompetencer skulle bringes i spil. Ændrede behov hos arbejdsgivere som følge af corona-krisen skabte efterspørgsel på tiltag og ideer. Løsningen blev målrettede online kurser. Et redskab som kursister, arbejdsgivere, skoler og RAR Vestjylland kvitterer for med opadvendt tommelfinger.

RAR Vestjylland bidrager gennem sit fokus på rengøringsområdet og branchefokus på SOSU-området med synliggørelse af efteruddannelsesmuligheder for beskæftigede og ledige samt formidling af gode initiativer, hvor arbejdsgivere og skoler mødes for at afdække et konkret behov. For at skabe overblik har Rådet skrevet til Regionen og til kommunerne for at afdække behov på hygiejne- og rengøringsområdet. Samtidig har Rådet fokus på med den regionale uddannelsespulje i Vestjylland at ramme rigtig i forhold til nye opståede behov i virksomhederne. Det gælder også på rengøringsområdet med online kurser som redskab.

Et godt eksempel, som RAR Vestjylland gerne slår et slag for, er, når Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg (SOSU-STV) har specielt designet online kurser til, at personale med tidligere faglig baggrund som for eksempel social- og sundhedshjælper, sygeplejersker og pædagoger, vil kunne få udviklet deres viden og færdigheder, så de kan klare de opgaver, som corona-situationen i Danmark kaster af sig.

Det er primært, Thisted og Skive kommuner, der har tilbudt ansatte et kursus i nødberedskab. SOSU STV har indtil nu gennemført ni kursusforløb til ansatte i kommunerne - og skaren af faggrupper er lang. Skive Kommune har nu haft fem hold med i alt 100 medarbejdere afsted på online-kursus for at lære om helt grundlæggende pleje. Formålet med kurserne er at medarbejderne skal kunne træde til at og hjælpe, hvis et eller flere plejecentre bliver hårdt ramt af sygdom blandt personalet.

Fornemt samarbejde, udtaler Skive kommune

Lars Olesen, visitationschef, Pleje & Visitation, Skive Kommune udtaler: ”I forbindelse med, at corona pandemien ramte Danmark, stod vi som kommune overfor nye udfordringer, vi endnu ikke havde prøvet før. Vi skulle etablere en ressourcebank af medarbejdere, der kunne indgå i beredskabet på vores kritiske områder, hvis for mange af vores sundhedsfaglige medarbejde blev ramt af sygdommen. Det var derfor afgørende for os, at SOSU-STV og Skive Kommune i samarbejde lynhurtigt fik etableret onlineforløb for de hjemsendte medarbejdere i kommunen, der meldte sig klar til at indgå i beredskabet. Samarbejdet mellem SOSU-STV og Skive Kommune har fungeret rigtig godt.”

Medarbejdere fra kommunerne, som har deltaget på kurser inden for oprustning af sundhedsberedskabet, besidder andre funktioner i dag, men har tilfælles, at de har tidligere faglig baggrund og eller erfaringer fra det sundhedsmæssige område. Disse vil med det nye specieldesignede online kursus kunne indgå i et nødberedskab, hvis plejesektoren har brug for dem.

Stor tilfredshed med online-kurser i forbindelse med Corona-krisen

SOSU-STV har haft stor succes med online-undervisning af nu flere end 500 primært kommunalt ansatte i forbindelse med corona-krisen. I tilbagemeldingerne har ca. 98 % af kursisterne været tilfredse eller meget tilfredse med forløbene. De angiver, at kurserne klart har givet fornødne viden, som de kan bruge i den situation, de står i lige nu. ”Det har været meget inspirerende at kunne hjælpe kommunerne med denne opgave. En af forudsætningerne har dog også været, at vi har en særdeles velfungerende digital platform. Samtidig har disse forløb vist, at vi som kursusafdeling hurtigt kan omstille os efter de behov, som kommunerne efterspørger,” udtaler Kursus- og udviklingschef Helle Damsgaard hos SOSU STV.

RAR Vestjylland roser omstillingsparathed og fokus på aktuelle behov

Formanden for RAR Vestjylland Klaus Helmin-Poulsen roser uddannelses-institutionerne for at kunne omstille sig til virksomhedernes behov. ”Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne målretter deres udbud i forhold til virksomhedernes aktuelle efterspørgsel, så vi sikrer, at der er det rigtige match mellem udbud og efterspørgsel. Her er det dejligt at se, at vi har skoler, som i corona-tider formår at omstille deres kursusudbud til online-kurser. Og at det sker samtidig med, at deltagerne på kurserne er tilfredse med indholdet - også når det tages online. Der er ingen tvivl om, at de erfaringer, der er gjort med online-kurser, vil være med til at udbrede denne kursusform, hvilket er til gavn for såvel skoler som virksomheder, medarbejdere og ledige.”

Fra fysisk til online kurser

SOSU-STV har blandt andet udformet online-kurser om introduktion til plejeopgaver som personlige pleje, hvor forflytning og ergonomi, observation og bl.a. førstehjælp har været emner. Efter den begyndende genåbning har det været hygiejne-kurser, der har været i fokus.

Online-kurserne er typisk forløb, som kursisterne kan gennemføre i eget hjem over to gange seks timer. De skal blandt andet læse og gennemgå nogle forskellige oplæg, ligesom der er lavet film, øvelser og spørgsmål til refleksion. Udvikling af online-kurser har været en nødvendighed på grund af corona-krisen, men der er mange fordele og stor tilfredshed med resultatet af kurserne.

”Vi kan konstatere, at online kurser er kommet for at blive. Det er et godt og vigtigt supplement til nuværende kursusudbud. Fremadrettet vil vi formentligt se kurser, der kombinerer online og fysisk fremmøde. Fleksibiliteten fra online kursusdage kombineret med fysisk fremmøde vil imødekomme ønsker fra virksomhederne om, at have mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af kurserne. Samtidigt går man ikke på kompromis med det sociale og interaktionen fra de fysisk fremmødte kurser”, udtaler Direktør Jakob From Høeg fra SOSU STV. 

Ny formand i RAR Vestjylland vil fortsætte fokus på opkvalificering

RAR Vestjylland er halvvejs gennem rådsperioden og har på seneste møde d. 15. juni valgt ny formand. Den nye formand er Klaus Helmin-Poulsen. Klaus er A-kasse leder i 3F Skive og repræsenterer Fagbevægelsen i Rådet. Klaus Helmin-Poulsen afløser John Hermansen (DA), som har været formand i RAR Vestjylland i en 5 årig periode.

Rådsperioden i 2018 startede med godt gang i hjulene. Stigende beskæftigelse og faldende ledighed – og så med en helt ny opgave for RAR Vestjylland. I 2 år har RAR Vestjylland koordineret voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen i Vestjylland. Mange resultater er opnået siden da. 

Den nye formand overtager i en helt ny situation hvor COVID-19 har været på alles læber og det altoverskyggende emne i 2020. Klaus Helmin-Poulsen ser, at de opnåede resultater gennem konstruktive samarbejder og indsats skal videreføres:

”Som formand i den resterende del af perioden, vil jeg videreføre arbejdet med de strategier, vi har lagt i RAR. Specielt i forhold til tilstrækkelig, tilgængeligt og kvalificeret arbejdskraft og et mangfoldigt arbejdsmarked. For mig er det vigtigt, at vi altid har fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken - såvel af mennesker i arbejde og af de ledige - men også at der er fokus på at skabe muligheder på arbejdsmarkedet for alle. 

Jeg synes også, at det er vigtigt at fortsætte det gode samarbejde, der har været i rådet hidtil. Jeg ser endvidere frem til et fortsat godt samarbejde i formandskabet med John og Kent.”

Den afgående formand ser tilbage på opnåede resultater i indeværende rådsperiode:

”Beskæftigelsespolitik handler om job og om at sikre, at der er kvalificeret, tilgængelig og tilstrækkelig arbejdskraft til virksomhederne. For at løse denne opgaver er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med de, der har jobbene, og det er jo de private og offentlige arbejdspladser. Det er også vigtigt at skabe et samarbejdende netværk af aktører, der hver kan bidrage til det intelligente match og den nødvendige kvalificering af den samlede arbejdsstyrke. Endvidere er det vigtigt at arbejde med beskæftigelsespolitikken foregår på et oplyst grundlag. Derfor er viden udvikling og videndeling vigtig.

I min formandsperiode fik vi - gennem VEU -RAR opgaven - mulighed for at arbejde med opkvalificering af hele arbejdsstyrken både ledige og ansatte. Det har givet arbejdet med beskæftigelsespolitik i RAR et helt nyt og dynamisk indhold

Jeg har oplevet et råd, der på en god måde har arbejdet konstruktivt og konsensussøgende. Det har været en fornøjelse. Tak for opbakning og samarbejdet.”

Nyt om vestjysk arbejdsmarked i lyset af COVID-19

Et fælles virkeligheds billede som udgangspunkt for handling er afgørende for RAR Vestjylland. Rådet er godt hjulpet på vej af sit sekretariat AMK Midt-Nord, der ikke kun har samlet viden men også delt viden på vegne af RAR. Der har været travlt med nyheder, webinarer og bedredskabssider til sammarbejdspartnere.

COVID-19 har skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betingelserne for beskæftigelsesindsatsen. RAR Vestjylland har siden foråret inensiveret indsatsen for at skabe overblik og formidle den nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet.

Læs de helt nye data om det vestjyske arbejdsmarked. Få overblik over aktuel ledighed, arbejdsfordeling, varslingssager, stillingsopslag med videre opgjort pr. 17. juni 2020..

Tal, grafer og beskrivende tekst er klar på Rådets hjemmeside her.

 

’Vejviser til JOB-VEU modellen – muligheder gennem samspil mellem parterne

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering udarbejder i samarbejde med arbejdsmarkedets parter en pjece, der præsenterer Job-VEU modellen og de muligheder, som samarbejdet med arbejdsmarkedets parter om partsafklarede forløb giver. Pjecen er på trapperne, og en COVID-19 version er allerede klar

Den kommende pjece forklarer RAR’s opgave med at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde om voksen- og efteruddannelsesindsatsen for at skabe et bedre match på arbejdsmarkedet.

Beskrivelsen af Job-VEU modellen bygger på erfaringer fra VEU-indsatsens partsafklarede og meritgivende opkvalificeringsforløb, der har været koordineret i samarbejde med forskellige aktører: virksomheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter i de sidste 2 års VEU-indsats. Pjecen er lige på trapperne og vil kunne findes på RAR Vestjyllands hjemmeside.

Under Covid-19 krisen er der udarbejdet en særlig pjece, der foku-serer specifikt på mulighederne for at benytte Job-VEU modellen som ramme om at udvikle partsafklarede forløb og branche-pakker baseret på on-line opkvalificering.

Pjecen kan findes her - link til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside 

Målrettet opkvalificering til mangelområder – nu også som fjernundervisning

Som led i en ekstraordinær indsats under COVID-19, giver kurser på positivlisten for den regionale uddannelsespulje nu mulighed for fjernundervisning. Dermed kan kurserne nu tages online. Positivlisten rummer korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes mangel på arbejdskraft. Positivlisten er gældende frem til 1. oktober 2020, og den er udarbejdet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser.

Læs mere her om positivlisten på RAR Vestjyllands hjemmeside