Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsmagasinet: Nyt fra RAR Vestjylland - Januar 2020

24-01-2020

”Nyt fra RAR Vestjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Vestjylland og udkommer efter behov til relevante beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt udvalgte nøglepersoner i kommunerne

Nyhedsbrev - januar 2020 i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Læs i dette nummer af Nyt fra RAR Vestjylland bl.a. om:

  • RAR Vestjyllands indsats om målrettet opkvalificering til VVS-branchen
  • Med afsæt i rekrutteringsudfordringer, udækket efterspørgsel på kompetencer og udfordringer med at matche udbud og efterspørgsel på VEU, har RAR Vestjylland udpeget nye brancheområder for særlig indsats i 2020.
  • Manglen på faglærte medarbejdere får Social- og SundhedsSkolen i Herning til at gå nye veje for at tiltrække elever ind på SOSU-uddannelserne.
  • Ny medarbejder eller kollega? Handicap er ingen barriere! Som en del af Jobugen, har RAR Vestjylland sammen med RAR Østjylland og RAR Vestjylland sat skub i at skabe jobåbninger for personer med handicap
  • Positivlisten for den regionale uddannelsespulje

I RAR Vestjylland er kontakten:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Læs artiklerne i den layoutede printbare pdf version. Her fremtræder nogle af artiklerne i en forkortet. Eller læs artiklerne i den fulde længde nedenfor.

Nyhedsbrev - januar 2020 i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue)

---------------------------

Artiklerne fra i deres fulde længde:

Lærlinge og fastholdelse ligger højt på listen i VVS-branchen

Sådan skriver arbejdsgiverorganisationen Tekniq i deres analyse fra april 2019 om, hvordan fremtiden i installationsbranchen vil blive. Der er blandt de adspurgte virksomheder stort fokus på netop disse parametre for at holde væksten og stadig få kvalificerede medarbejdere og ikke mindst fastholde dem i branchen.

Dette henviser til, at indsatsen via RAR’s brancheindsats inden for byggeri i 2019 er i gang inden for installationsbranchen. Men der er stadig behov for yderligere tiltag i 2020. Virksomhederne er glade for opmærksomheden, da de ved, at kommende lærlinge og kvalificeret arbejdskraft ikke hænger på træerne, og at tilbuddene til unge stadig er overvældende. Der er rift om dem, og pres fra mange fronter om at tage et valg tidligt. Formand for RAR Vestjylland, John Hermansen udtaler:

- ”Når vi ved, at der er konkret efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, gælder det om at agere hurtigt. Her er gode samarbejdsrelationer en vigtig faktor for at skræddersy kurser til virksomhedernes behov”.

Opkvalificering med jobsigte

Herningsholm Erhvervsskole ser opstarten på det 8 ugers opkvalificeringsfor-løb, som samtidig giver merit til VVS-energiuddannelsen, som en mulighed for at få mere gang i efteruddannelse på skolen med opkvalificering af ansatte i branchen. Samtidig er der fra branchen fokus på fastholdelse, og her er karriere og dygtiggørelse også et afgørende element. Med kurserne på den regionale uddannelsespulje, samt med en hensigtserklæring fra arbejdsgiver, var der mulighed for at benytte Puljen til mangel på arbejdskraft, hvor VVS-montør optræder på mangellisten, så der er flere finansieringsmuligheder for forløbet i kommunerne. Anita Bech Toft, uddannelses- og efteruddannelsesansvarlig på Herningsholm Erhvervsskole udtaler:

- ”Det har været en lærerig proces at arbejde så intenst med jobcentrerne omkring at finde kandidater. Jeg har fået et bredere og mere solidt netværk dertil. Jobcentrerne arbejder forskelligt, og at som i så meget andet er det meget personbåret.”

Efter et par måneders forarbejde er der fundet virksomheder, som ønsker at ansætte en kursist efter endt forløb. Inden opstarten havde jobcentrene fundet kandidater til at deltage på kurset. Der nu startet et lille hold op på Herningsholm Erhvervsskole på 6 kandidater, den ene kursist kommer fra beskæftigelse. Efter endt kursusforløb er der job i branchen. Nogle kursister starter i voksenlære. Denne indsats kalder på en runde mere, idet branchen fortsat mangler arbejdskraft.

Fremover vil Rådet og øvrige samarbejdspartnere have fokus på at finde kandidater til brancheskift ind i VVS-branchen.

Opkvalificering eller mangel? Kvalificeret arbejdskraft til vestjyske virksomheder

Hvert år udpeger RAR Vestjylland brancheområder, som der sættes særligt fokus på i løbet af året. Afsættet for brancheområderne, er rekrutterings-udfordringer, udækket efterspørgsel på kompetencer og udfordringer med at matche udbud og efterspørgsel på VEU.

På Rådsmødet d. 23. januar, har RAR Vestjylland fastlagt følgende brancheområder for 2020:

- Bygge og anlæg
- Industri
- Salg (indkøb og markedsføring)
- Social- og sundhed (fortsætter og udfases i 2020)

Manglen på faglærte medarbejdere får SOSU-skolen i Herning til at gå nye veje

Rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet har længe været kendte og er forsøgt løst med forskellige initiativer. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er rekrutteringsudfordringerne fortsat bekymrende i Vestjylland.

Ifølge STARs seneste rekrutteringssurvey har der været 230 forgæves rekrutteringer i branchen sundhed og socialvæsen i Vestjylland. Derudover er social- og sundhedsassistenter i ”omfattende mangel”, og social- og sundhedshjælpere er i ”mangel”. Det er en problematik, som tages seriøst på Social- og SundhedsSkolen i Herning. Skolen har, som den første social- og sundhedsskole i Danmark, taget Ny Mester-læreordningen i brug for at tiltrække flere elever til social- og sundhedsuddannelserne. I samarbejde med virksomhederne Kær.dk og Privat Pleje og Omsorg er der d. 20. januar 2020 startet et hold på 17 elever.

- ”Social- og sundhedsfaget mangler faglærte, og vil fortsat gøre det, som udviklingen ser ud nu,” påpeger Rhina Høj Eriksen, afdelingsleder for rekruttering og efter-/videreudannelse ved Social- og SundhedsSkolen Herning og fortsætter:
- ”Derfor skal vi udnytte alle muligheder for at få flere elever ind på uddannelserne og dermed flere faglærte. Det medvirker Ny Mesterlærerordningen nu til.”

Rådets VEU-koordinatorer har indgået en dialog med Social- og SundhedsSkolen i Herning omkring mulighederne for at bruge Ny Mesterlæreordningen i det fælles arbejde for at rekruttere flere elever til uddannelsen.

RAR Vestjylland drøftede på Rådsmødet d. 23. januar afledte aktiviteter for indsatsen i 2019 på SOSU-området. Læs mere om Rådets indsats på SOSU-området på Rådets hjemmeside. 

Mere om SOSU workshop (internt Link)

Positivliste for den regionale uddannelsespulje

Der afsættet hvert år 100 mio. kr. til den regionale ud-dannelsespulje gennem en bevilling til landets jobcentre. Jobcentrene får dækket 80 pct. af driftudgifterne ved tilkøb af kurser på positivlisten. På baggrund af den regionale uddannelsespulje udarbejder RAR Vestjylland en positivliste, som indeholder korte erhvervsrettede kurser, inden for områder hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder.

Positivlisten kan anvendes af dagpengemodtagere fra første ledighedsdag. I december 2019 blev der ekstraordinært via en pulje, gjort mulighed for at jobparate kontanthjælps-modtagere ligeledes kan gøre brug af kurserne på positivlisten.

Læs mere om positivlisten på RAR Vestjyllands hjemmeside (internt link)

Ny medarbejder eller kollega? Handicap er ingen barriere!

Som en del af ”Jougen”, inviterede RAR Vestjylland sammen med RAR Øst- og Nordjylland, til et fyraftensarrangement på Grundfos i Bjerringbro i december. Arrangementet satte fokus på at mindske fordomme om personer med handicap i forhold til beskæftigelse. Som en del af Jobugen gennemførtes en Phoner-kampagne af Specialfunktionen Job & Handicap. Kampagnen var et tilbud til jobcentrene og virksomhederne med fokus på at indsatsen i forhold til at skabe jobåbninger for personer med handicap.

Læs reportage fra dagen på RAR Vestjyllands hjemmeside (internt link)