Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye job på trods Coronakrise

02-06-2020

Der bliver forsat slået nye stillinger op i Vestjylland. Konkret er der slået næsten 2300 nye jobopslag i Vestjylland siden 9. marts. En udvikling, der viser at der stadig er godt gang i arbejdsmarkedet. Samtidigt er der gode muligheder for opkvalificering frem for afskedigelser for at øge kompetenceniveauet i virksomhederne.

Pressemeddelelsen i printbart format (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen under Coronakrisen bliver på den ene side påvirket negativt på grund af stigning i antal ledige i regionen. På den anden side viser jobudviklingen i regionen en positiv udvikling, og tegn på, at trods Covid-19 forsat er en efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

”Det er positivt, at der i disse Covid-19-tider forsat bliver slået mange stillinger op i Vestjylland. Vi er ikke på niveau med før Covid-19, men det at der forsat er en efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft viser en positiv udvikling for beskæftigelsen. Dette viser med al sandsynlighed, at vi ikke befinder os på samme lave niveau som under finanskrisen, og at beskæftigelsen nok skal komme stærkt tilbage igen,” udtaler John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland.

Imødekomme virksomhedernes krav til nye kompetencer

Grundet Covid-19, er der kommet krav om at gennemføre kursusaktiviteter online, hvilket uddannelsesinstitutionerne i regionen har været gode til at tilpasse sig til. Samtidigt er der kommet et øget fokus på rengøring og hygiejne fra Sundhedsstyrelsen. Hvilket bl.a. har resulteret i at de regionale arbejdsmarkedsråd i Vestjylland m.fl. har taget en række initiativer for at understøtte, at man i beskæftigelsesindsatsen kan imødekomme behovet for at rekruttere medarbejdere til ekstraordinære rengøringsopgaver i kommunerne.

En af uddannelsesinstitutionerne, der har positive erfaringer med online kurser inden for rengøringsområdet er Skive College. Der er høj interesse fra bl.a. VUC, SOSU skole, jobcentre samt kommuner fra området målrettet både beskæftigede, der skal have opdateret deres kompetencer og ledige, der skal tilegne nye kompetencer for at imødekomme virksomhedernes behov.

”Onlinekurset: Grundlæggende Rengøringshygiejne er udviklet under Covid-19. Målgruppen for kurset er ikke vant til online kurser, men har hurtigt fundet rytmen, og der er kun positive tilbagemeldinger på kurset. Dette kursus er kun et eksempel på online kurser, der udbydes af Skive College, og er udviklet for at imødekomme efterspørgslen fra virksomheder. Det er vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på de gode muligheder for opkvalificering frem for afskedigelser for at sikre kompetenceniveauet samt imødekomme de nye jobfunktioner,” udtaler Lone Rasmussen, konsulent fra Skive College.

Gode muligheder for opkvalificering via voksen-, efter- og videreuddannelse

Som alternativ til afskedigelser, kan virksomheder gøre brug af mulighederne for efteruddannelse. Der er gode muligheder for at få tilskud, når man benytter det offentlige voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) system. Altså en god løsning for begge parter, hvor medarbejderen beholder jobbet og virksomheden får hævet kompetenceniveauet og står stærkere i forhold til fremtidige udfordringer, og måske endda tilskud hertil. De dertil ansatte VEU-koordinatorer hos Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og del af det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Vestjylland, står klar med råd og hjælp til virksomhederne skal komme videre med dette i samarbejde med de regionale uddannelsesinstitutioner.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Mere om RAR Vestjyllands styrkede indsats for et bedre match i voksen-, efter- og videreuddannelse