Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Et uforudsigeligt år lakker mod enden

21-12-2020

Covid-19 har haft store konsekvenser for virksomheder og medarbejdere i 2020. Pandemien har tvunget os til at tænke kreativt for at finde løsninger på de nye udfordringer forårsaget af restriktioner i Danmark og resten af verden. RAR Vestjylland har haft særlig fokus på at understøtte virksomheder og deres medarbejdere i at komme bedst muligt gennem en vanskelig periode.

Pressemeddelelsen - RAR Vestjylland 2020-12-21 (pdf) (nyt vindue)

Mange virksomheder har i årets løb været presset af faldende ordretilgang og deraf følgende nedgang i omsætningen. Det har også i RAR Vestjylland resulteret i flere varslingssager og arbejdsfordelinger, og et sigende behov for at hjælpe de berørte virksomheder og medarbejdere.

”I perioden marts-november 2020 blev godt 1.100 vestjyder varslet afskedigede i forbindelse med større afskedigelsesrunder. I samme periode i 2019 var antallet 185. I den situation har vi i RAR Vestjylland prioriteret at understøtte virksomhederne og medarbejderne i tæt samspil med jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne. Derfor har vi haft tidlig kontakt til virksomhederne for at drøfte mulighederne for at begrænse antallet af varslede afskedigelser, eksempelvis ved hjælp af mulighederne inden for opkvalificering. Samtidig er der iværksat tiltag for de medarbejdere, der skal videre mod et nyt job”, fortæller formand for RAR Vestjylland Klaus Helmin-Poulsen.

Kommunikation har været højt prioriteret i 2020, hvor der er implementeret nye webinar-koncepter. Det er webinarer for RAR Vestjyllands samarbejdspartnere om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet såvel som fokuserede webinarer om nye ordninger og ny lovgivning på beskæftigelsesområdet for ledere og medarbejdere i kommuner, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Ambitionen har været at få viden ud til de samarbejdspartnere, der i det daglige hjælper virksomheder, medarbejdere og ledige. Og i en tid med mange ændringer har det været vigtigt at kunne gøre det hurtigt.

RAR Vestjylland vil i 2021 fortsætte indsatsen målrettet de brancher, som er hårdt ramt af effekter fra Covid-19, men samtidig fastholder Rådet fokus på at udvikle og gennemføre indsatser inden for de brancher, der mangler arbejdskraft. Og der er heldigvis fortsat mange virksomheder, der har travlt og søger nye medarbejdere.

”Selvom Covid-19 har ramt Danmark og Vestjylland hårdt, er der fortsat mange jobopslag ude og en del virksomheder, der har problemer med at finde den arbejdskraft, som de mangler. Her vil vi - i tæt samspil med arbejdsmarkedets parter og kommunerne i Vestjylland - arbejde målrettet med indsatser, der kan opkvalificere medarbejdere og ledige inden for eksempelvis byggeriet, industrien og velfærdsområdet. Vi vil i særlig grad have fokus på de potentialer, der ligger i forhold til at opgradere arbejdsstyrken med kompetencer inden for digitalisering og grøn omstilling”, slutter Klaus Helmin-Poulsen.

RAR Vestjylland har i november 2020 godkendt et tillæg til den gældende strategi, der kan tilgås her

For yderligere information:

Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 2777 3539
Anders Stryhn, direktør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, tlf. 7222 3602