Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tæt dialog mellem parterne sender medarbejdere godt på vej

21-10-2020

Antallet af varslingssager er vokset markant i 2020 – både på landsplan og i Vestjylland. RAR Vestjylland er derfor særligt opmærksomme på, hvordan Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord i samspil med det lokale jobcenter kan hjælpe i de situationer, hvor virksomheder er nødsaget til at afskedige en større gruppe medarbejdere.

Tæt dialog mellem parterne sender medarbejdere godt på vej - Pressemeddelelsen i printbart format - RAR Vestjylland - oktober 2020 (pdf) (nyt vindue)

Det særlige fokus betyder, at Arbejdsmarkedskontoret, inden den formelle varslingsproces er påbegyndt, tager kontakt virksomheden for en drøftelse af den påtænkte varsling og de andre muligheder, der ligger i relation til bl.a. opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere.

Den proaktive kontakt er blevet positivt modtaget hos Vald. Birn A/S, der er blevet klædt virksomhed på if forhold til mulighederne for at uddanne medarbejdere, økonomien forbundet hermed og de tilbud, som Jobcenter Holstebro har i forbindelse med en varslingssag.

Hos Vald. Birn A/S var den oprindelig udmelding, at virksomheden ville varsle afskedigelse af 100-120 medarbejdere, men den endelig varslingssag endte på 83 personer. Rådet støttede gennem varslingspuljen med midler til jobcenter Holstebro, så Jobcentret har haft mulighed for at kompetenceudvikle de personer, der er varslet fra Vald. Birn A/S. Jobcenter Holstebro har bl.a. tilbudt CV- og jobsøgningskurser for at afklare de ny-lediges muligheder på arbejdsmarkedet, ligesom Jobcentret har koordineret indsatsen med a-kasser og øvrige jobcentre, som har modtaget ledige fra Vald. Birn A/S.

”Som Jobcenter, der modtager et større antal ledige fra en varslingssag, er der mange ukendte og dialemmaer i forhold til at få oplysninger om de lediges kontaktdata i god nok tid m.v. Dertil kan der være den positive udfordring, at medarbejdere bliver genansatte hos virksomheden eller får job andet sted, inden deres ledighedsperiode starter. Alt dette og mere gør, at det er en stor sag at løfte, når der er varslingssag. Derfor er det en stor og nødvendig hjælp, at der kan søges varslingspuljemidler hos RAR Vestjylland”, udtaler Per Frost, Jobcenter Holstebro.

Samtidigt med, at varslingspuljemidler er en god hjælp til de berørte jobcenter, så opstår det selvfølgelig ved, at virksomheder står i en klemt situation:

”Som virksomhed ønsker vi selvfølgelig ikke, at det skal komme til fyringer. Men når man står i en situation, hvor der mangler ordrer, er det godt for vores medarbejdere, at der er muligheder som f.eks. varslingspuljen. Når først man som virksomhed har forhandlet med parterne omkring varsling af opsigelser af større omfang, oplever vi som virksomhed ikke så meget af det efterfølgende forløb, da det ligger mellem Jobcentrene, de tillidsvalgte og a-kasserne. Men vi oplever overordnet, at kommunikationen og samarbejdet med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og RAR Vestjylland spiller som det skal.”, forklarer HR manager Morten Madsen, Vald. Birn A/S.

Større antal varslinger end normalt

I RAR Vestjylland har er næsten 1.300 personer omfattet af varslingssager i perioden 1. marts til 31. august 2020, og usikkerheden for både medarbejdere og virksomheder er større, end den har været de senere år.

”I en usikker periode på arbejdsmarkedet er det trods alt positivt, at Rådet kan bevillige varslingsmidler til relevante tiltag, der kan hjælpe de mennesker, der er blevet berørt af en større fyringsrunde. Det er med til at hjælpe dem videre mod et nyt job. Samtidig er det positivt, at samarbejdet omkring varslingssagerne ofte betyder, at færre mennesker afskediges end først antaget.

Det kan være fordi virksomhedens situation forbedres, men det kan også være fordi, at virksomheden vælger at uddanne medarbejdere frem for at afskedige. Det er meget positivt, når virksomheder vælger at satse på at udvikle medarbejderne, så både virksomheden og medarbejderne står stærkt, når der atter er fuld gang i hjulene., udtaler Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland.

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602