Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brug for mere efter- og videreuddannelse i rådgivende salg og service

04-03-2020

Potentialet for uddannelse i strategisk salg, service, ledelse og digitale kompetencer er stort i de nordjyske virksomheder

En undersøgelse fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland viser, at næsten hver tredje opslåede stilling ikke bliver besat med medarbejdere, som har de kompetencer, man efterspørger inden for handel. Samtidig er der brug for at efteruddanne flere medarbejdere med jobfunktioner i salg og service.

RAR har med analysen sat fokus på, hvilke delbrancher og jobfunktioner i salg og service, der har et kompetencegab, som kan løses med efteruddannelse. Analysen undersøger også, hvad der kendetegner virksomheder, som bruger efteruddannelse til at lukke kompetencegab.

Virksomheder, der bruger efteruddannelse som en del af virksomhedens udvikling, er ofte inde i en strategisk udvikling, virksomheder, der er presset af internethandel eller virksomheder, som ønsker at fastholde og udvikle medarbejdere.

Medarbejdere skal kunne bruge sociale medier og digitale værktøjer

Analysen peger på, at der er et kompetencegab ikke mindst hos dem, der allerede er beskæftiget inden for området. Eksempelvis tilkendegiver flere af de interviewede virksomheder, der har benyttet efteruddannelse, at digitale kompetencer rettet mod at være aktiv på sociale medier udgjorde et kompetencegab og ville være en god salgsplatform, som de ønskede at udnytte mere systematisk. For at komme i gang krævede det, at medarbejderne blev klædt på med digitale kompetencer.

RAR opfordrer virksomheder til at gå sammen om at få opkvalificeret medarbejdere

Virksomhederne og eksperterne mener, at der behov for at øge virksomhedernes kompetencer i strategisk og/eller rådgivende salg, service, ledelse og digital markedsføring. De virksomheder, som har været i gang med efteruddannelse fremhæver, at det er vigtigt at have medarbejdere ansat, som er opdateret på, hvordan de bedst sælger virksomhedens produkter og yder god service til kunderne. Det er afgørende for virksomhedernes udvikling.

”Vestjylland har brug for handelsliv og butikker for at tiltrække eksempelvis tilflyttere og turister. Derfor har RAR fokus på, at butikkernes medarbejdere har de kompetencer i salg, service og sociale medier, der er brug for. Særligt i en branche hvor internethandlen fortsat er i udvikling,” siger John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

RAR vil nu tage analysens forslag om at indfri behovet for strategisk og/eller rådgivende salg, service, ledelse og digital markedsføring op med virksomheder, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner. RAR vil samarbejde om at understøtte efteruddannelsesmuligheder hos små og mellemstore specialbutikker, samt hos virksomheder med business to business salg og virksomheder med omfattende kundekontakt uden salg og service som kerneopgave.

Rapporten er udarbejdet af DISCUS for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland.

Analyse af kompetencegab og voksen- og efteruddannelse inden for rådgivende salg og service i RAR Vestjylland.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602