Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

SOSU-skolen Herning:
”Workshop åbner døre på voksen- og efteruddannelsesområdet”

11-09-2019

”Workshoppen har medført, at der generelt er skabt et langt større fokus på SOSU-området i kommunerne”, fortæller Rhina Høj Eriksen, der er afdelingsleder i KompetenceCenter på Social- og Sundhedsskolen Herning

”Jeg oplever umiddelbart, at der – blandt vores samarbejdsparter i kommunerne og på jobcentrene – er en langt større interesse og forståelse for, hvor vigtigt det er at samarbejde på tværs, hvis vi skal sikre øget rekruttering til SOSU-området.

Ikke mindst mellem jobcentrene og ældreområdet i kommunerne. Og det er min erfaring, at det øgede samarbejde, der er skabt som følge af den første workshop, blandt andet har skabt et øget fokus på området i de syv deltagende kommuner.”
Det påpeger afdelingsleder i KompetenceCenter på Social- og Sundheds Skolen Herning, Rhina Høj Eriksen.

”Det har tidligere været noget af en hurdle for interesserede borgere at skulle banke på rundt om i kommunerne for at finde en virksomhedspraktik, som kan give indblik i brancheområdet. Det oplever jeg er blevet mærkbart nemmere – og samtidig oplever jeg, at vores kontakt med jobcentrene er blevet langt bedre, ikke mindst på voksen- og efteruddannelsesområdet,” slår Rhina Høj Eriksen fast.

Hun fortsætter:
”Derfor ser vi også frem til den kommende workshop, for det er vigtigt at forsætte og udbygge samarbejdet.”

Forforløb en succes

”Vi har endnu ikke nogen konkrete tal på, om forårets forforløb har øget tilgangen på SOSU-uddannelserne i Herning og Holstebro. Men jeg oplever, når jeg går rundt på de to skoler, at jeg møder elever, der har deltaget på forforløb, og som nu er i gang med Grundforløb 2. Flere har fortalt mig, at de havde ikke tænkt på at arbejde inden for SOSU-området, hvis det ikke havde været fordi, de havde været på et forforløb – så på den måde ved vi, at de virker,” forklarer Rhina Høj Eriksen.

Hun fortæller, at erfaringerne fra de tidligere forforløb har vist, hvor vigtigt det er at koble skoleforløb og praktik sammen allerede her, så de kommende SOSU-elever både får en introduktion til uddannelsen og til deres kommende arbejde. Desuden har erfaringer fra et forforløb med dansk som andetsprog vist, hvor vigtigt det er at stifte bekendtskab med fagbegreber og relationer til andre ligestillede. Det kan have stor betydning for ønsket om at skifte branche og at turde gå i gang med uddannelse eller job inden for et ukendt område.

”Derfor planlægger vi også her i efteråret en række nye ni dages forforløb med seks dage på skolen og tre dages snuse-til-faget-praktik. På skolen vil de både få lidt branchekendskab, samtidig med at de lærer om selve uddannelsen - og de får mulighed for at få en afklaring af deres realkompetencer. Vi har både trukket på vores egne og på de erfaringer, de øvrige erhvervsskoler har i området med netop at koble skoleforløb og snuse-praktik sammen,” fortæller Rhina Høj Eriksen.

For yderligere information:

Rhina Høj Eriksen, afdelingsleder i KompetenceCenter, SOSU-skolen Herning,
tlf. 3016 8990. www.sosuherning.dk

Artiklen som print fil - (pdf) nyt Vindue)

Artiklen er tillæg til Nyt fra RAR Vestjylland (internt link).

I RAR Vestjylland er kontakten:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602