Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Løntimer giver selvtillid, motivation og mod på mere.

25-01-2019

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland udsendt januar 2019:
Løntimer giver selvtillid, motivation og mod på mere.
Højkonjunktur og målrettet indsats giver langvarigt ledige nye muligheder

En af de muligheder, der er for at få et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet er gennem de såkaldte småjobs. Småjobs er ordinært lønnet arbejde, men i få timer eller i en afgrænset periode. ”Vi kan se, at den anerkendelse, det er, at få en løn for det arbejde, man udfører - også selv om det er ganske få timer - betyder rigtig meget for den enkelte lediges billede af sig selv og derved også motivationen for at komme i job. Man udvikler en arbejdsidentitet”, lyder det fra John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland

RAR Vestjylland har på de seneste to møder haft et særligt fokus på et mangfoldigt arbejdsmarked, arbejdskraften på kanten. RAR Vestjylland har på et møde haft inspirationsoplæg fra Jobcenter Ikast-Brande, der har succes med et forløb rettet mod rengøringsbranchen. ”I Ikast-Brande har de haft succes med målrettede opkvalificeringsforløb for en gruppe borgere med længere ledighed i rygsækken. En del af succesen skyldes formentlig, at der var et firma klar med en jobgaranti, hvis forløbet blev gennemført.

I RAR Vestjylland ser vi positivt på den efterspørgselsorienterede tilgang og bifalder den høje succesrate i projektet”, tilføjer John Hermansen. Jobcenter Ikast-Brande har arbejdet tæt sammen med Coor og Ramsdal Gruppen om projektet for at sikre gode resultater. Samtidig har man haft 3F med på sidelinjen for at sikre ordnede forhold for borgere i projektet såvel som for de øvrige ansatte. Af de første 37 borgere i projektet er 15 blevet selvforsørgende, 13 er godt på vej med blandt andet 6 i et småjob.

Løntimer giver selvtillid og øger motivationen

Erfaringerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering’s (STAR) projekter understøtter, at for de udsatte ledige kan selv få ordinære løntimer øge motivationen og troen på egen arbejdsevne. Et af de projekter, der netop nu er i gang, og som har fokus på ledige, der har andre problemer end ledighed, er projektet ”Flere skal med”. Her er målgruppen ledige, som har problemer ud over ledighed, og som har stået uden for arbejdsmarkedet i mere end 5 år. Et hovedmål med projektet er, at udsatte ledige skal sluses ind på virksomhederne via såkaldte småjobs, hvor den ledige udfører mindre arbejdsopgaver i virksomheden og modtager løn herfor.

”Det handler om et klart fokus på job – rigtige job også selvom det er på få timer. Virksomhederne har behov for arbejdskraften og de ledige har behov for at få foden ind på arbejdsmarkedet”, lyder det fra John Hermansen

Det sociale frikort

Et andet af de redskaber, der kan bringes i anvendelse i forhold til at sluse de mest udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet i ordinære løntimer, er det sociale frikort.

Borgere med særlige sociale problemer kan i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 blive visiteret til målgruppen for Socialt Frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. ”Vi ser frem til at følge resultaterne af denne ordning og øvrige initiativer til at øge arbejdsstyrken, og vil i RAR Vestjylland fortsat bidrage til at dele de gode erfaringer på tværs af kommunegrænserne”, slutter
John Hermansen.

Nærmere oplysninger:

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Pressemeddelelsen - printvenligt format (pdf) (nyt vindue)