Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Samarbejde skal sikre flere SOSU’er i Vestjylland

16-10-2019

- Det er vigtigt, at vi i fællesskab sikrer, at der er tilstrækkelig, tilgængelig, kvalificeret og veluddannet arbejdskraft til ældre- og handicapområdet i landsdelen, slår formand for RAR Vestjylland John Hermansen fast.

Når mere end 60 repræsentanter for kommunerne i regionen, uddannelses-institutionerne og beskæftigelsesområdet på onsdag den 23. oktober mødes i Herning Messecenter til fælles workshop under titlen SOSU 2,0, er der to vigtige emner på dagsordenen:

- Dels skal vi se på, hvordan vi i fælleskab kan tiltrække flere voksne til SOSU-faget, og dels skal vi se på, hvilke kompetencer der efterspørges på området. Målet er at sikre, at det er de rigtige målrettede uddannelser, der kvalificerer de kommende medarbejdere og de, der allerede arbejder inden for området, påpeger John Hermansen. Han er formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd – i daglig tale kaldet RAR Vestjylland – der har taget initiativ til SOSU 2,0-workshoppen.

- Det er vigtigt, at vi, gennem dialog med kommunerne, får sat fingeren på, hvilke kompetencer der særligt er brug for på ældre- og handicapområdet, så uddannelsesinstitutionerne er klædt på med målrettede kurser. Eksempelvis får vi lige nu ny sundhedsteknologi, der kan aflaste medarbejderne – men som kræver kvalificering til opgaven – og samtidig er der øgede dokumentationskrav på SOSU-området.

Stor mangel på især SOSU-assistenter

Cirka hver anden gang, en vestjysk institution i dag søger efter en SOSU-assistent, kan de ikke finde præcist den profil, de søger. Selv hvis de ansætter medarbejdere, der ikke helt passer ind i profilen, er mere end tredje stilling, der er blevet slået op i foråret 2019, stadig ikke besat i dag. Det er knapt så problematisk, når man kigger på opslåede stillinger til SOSU-hjælper i Vestjylland – her er godt hver tiende stadig ikke besat, selv efter man har ansat folk, der ikke har den kompetence-profil, man søger. Det viser beregninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR.

- Og det er blot situationen i dag. Gennemsnitsalderen for områdets SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere er i forvejen høj, så i de kommende år vil mange gå på pension – og samtidig bliver befolkningens gennemsnitsalder højere, så vi ved, at der vil komme flere plejekrævende borgere, påpeger John Hermansen.
Ifølge beregninger foretaget af fagforeningen FOA vil SOSU-uddannelserne skulle øge deres optag af elever væsentligt inden for de kommende 10 år, hvis de skal kunne dække behovet. Derfor er der behov for en høj grad af samarbejde og fælles indsats for at sikre, at der er varme hænder nok – både nu og især i de kommende år.

Vil styrke respekten om SOSU-faget

Det kræver blandt andet en ændring til holdningen til faget, mener RAR-formanden. 

- Der er stadig nogen, der fejlagtigt opfatter SOSU-området som et lavstatus-arbejde. Det kunne ikke være mere forkert, understreger John Hermansen og fortsætter:

- Både uddannelsen og selve arbejdet er meget krævende, og det arbejde, SOSU’erne udfører, er super vigtigt! Derfor er det også vores fælles opgave, at alle vi, der er omkring SOSU-medarbejderne – det vil sige kommunerne, jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne – i fællesskab arbejder for at styrke respekten omkring faget. Og det kan vi blandt meget andet gøre gennem at højne fagligheden hos de, der allerede arbejder i faget – og at sikre, at der kommer nye, engagerede og veluddannede medarbejdere ind på området.

Pressemeddelelsen i printbart format (pdf fil) (nyt vindue)

Program for SOSU-workshop 2.0 (internt link)

I RAR Vestjylland er kontakten:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602