Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Danmarksmestre i lav ledighed – flot men forpligtende.

31-10-2019

Beskæftigelsen steg med 339 fuldtidspersoner fra august 2018 til august 2019. Fra oktober 2018 til oktober 2019 faldt
ledigheden i Vestjylland med 161 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 3,1 procent det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

For forsikrede ledige steg ledigheden med 181 fuldtidspersoner, men ledigheden for de ikke-forsikrede ledige faldt med 342.

”Vestjylland fortsætter med at have landets laveste ledighed. Det er derfor afgørende, at virksomhederne har tilgængelig - men også tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Vi skal udnytte vores momentum lige nu, hvor ledigheden er lav, og beskæftigelsen stiger. Det skal vi gøre ved have et konstant fokus på kompetencebehov. Vi sætter derfor fokus på det virksomhedsopsøgende arbejde mellem systemerne for at rette blikket på virksomhedernes kompetencebehov nu og i morgen ”, siger formand for RAR Vestjylland, John Hermansen

RAR Vestjylland afholder derfor sammen med RAR Østjylland konferencen ”Kompetencer til tiden” den 3. december på Scandic Bygholm Park i Horsens.

Beskæftigelsen er steget med 339 fuldtidspersoner fra august 2018 til august 2019. I fem ud af syv vestjyske kommuner steg beskæftigelsen.

”Selvom beskæftigelsen stiger, er der stadig mange forgæves rekrutteringer i Vestjylland, og en stor andel virksomheder kan have udfordringer med at finde den rette medarbejder med det ønskede kompetenceniveau. Vi skal derfor samarbejde om at udvide og kvalificere arbejdsstyrken. Blandt andet ved vi, at Social- og sundhedsområdet har rekrutteringsudfordringer. Derfor samarbejder vi om opkvalificering til området for at sikre den tilstrækkelige og kvalificeret arbejdskraft, som der er behov for”, siger John Hermansen.

 Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.