Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

For mange unge står uden job og uddannelse - stor fælles udfordring trods lav ledighed

31-10-2019

Beskæftigelsen i Vestjylland steg med 869 fuldtidspersoner fra juli 2018 til juli 2019. Fra september 2018 til september 2019 faldt ledigheden i Vestjylland med 182 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 4,1 procent det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue

”Ledigheden er generelt faldende i Vestjylland, og det er positivt. Men med en ledighed på 2,7 procent står et stigende antal virksom-heder og mangler kvalificeret arbejdskraft. Samtidig står en ret stor gruppe vestjyske kvinder i 20-erne og en lidt mindre gruppe mænd i samme aldersgruppe uden job. Der-for var det også vigtigt, at De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vest- og Østjylland tirsdag den 29. oktober fik samlet virksomheder, kommunerne, jobcentrene, regionen og fag-foreningerne med det formål at etablere et gensidigt forpligtende samarbejde, der kan sikre, at de unge i området, der ikke er i gang med enten uddannelse eller job, får hjælp til at komme i gang med uddannelse – gerne en erhvervsuddannelse – eller job.”, påpeger formand for RAR Vestjylland John Hermansen og fortsætter:

” Det er jo en del af RAR/VEU-opgaven, hvor vi har fokus på at sikre voksen- og efterud-dannelse inden for de områder, hvor virk-somhederne mangler arbejdskraft.”

Mere om konferencen den 29. oktober (internt link)

Fordelt på køn faldt ledigheden med 0,7 procent for kvinder og 7,9 procent for mænd. På tværs af køn har unge i alders-gruppen 25-29 år den højeste ledighed og udgør knap 17 procent af de ledige i Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra juli 2018 til juli 2019 steget fra 119.425 til 120.294 Det svarer til en stigning på 869 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen steg i 6 ud af 7 vestjyske kommuner.

Det seneste år er ledigheden faldet med 182 fuldtidspersoner. For forsikrede ledige steg ledigheden med 184 fuldtidspersoner, men ledigheden for de ikke-forsikrede ledige faldt med 366. Ledigheden faldt hos 8 ud af 24 A-kasser.

 Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.