Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse - fortsat særdeles lav ledighed

29-08-2019

Beskæftigelsen er steget med 736 fuldtidspersoner fra maj 2018 til 2019. Fra juli 2018 til 2019 faldt ledigheden i Vestjylland med 114 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 2,8 pct. det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”Beskæftigelsen er fortsat stigende i Vestjylland. Samtidig med at ledigheden er faldet. For at den positive udvikling skal fortsætte arbejder Rådet for værdiskabende samarbejder på tværs. Rådet er optaget af, at virksomhederne skal kunne få den kvalificerede arbejdskraft, som de efterspørger. Derfor har Rådet en samarbejdsaftale med skolerne i Vestjylland, samt succeskriterierne i voksen- og efteruddannelsesindsatsen på dagordenen i september. Begge dele for at fremtidssikre at arbejdsstyrken har de rette kompetencer til virksomhedernes efterspørgsel.” udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra maj 2018 til maj 2019 steget fra 127.224 til 127.960. Det svarer til et fald på 736 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er steget i 4 ud af 7 vestjyske kommuner, men steget i Herning og Ikast-Brande.

Det seneste år er ledigheden faldet med 114 fuldtidspersoner. Det største fald er de Ikke forsikrede med 272 fuldtidspersoner. Ledigheden faldt hos 6 ud af 24 A-kasser.

Fordelt på køn steg ledigheden for kvinder med 0,3 pct., mens ledigheden faldt med 6,3 pct. for mænd.

 

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.