Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse - fortsat særdeles lav ledighed

01-07-2019

Beskæftigelsen er steget med 1.887 fuldtidspersoner fra marts 2018 til 2019. Fra maj 2018 til 2019 faldt ledigheden i Vestjylland med 303 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 6,7 pct. det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”Beskæftigelsen er igen stigende med bemærkelsesværdigt mange flere beskæftigede seneste år. Ledigheden falder også i et hurtigt tempo, og det er glædeligt, at det er tendensen i hele Vestjylland, hvor ledigheden er lavest på landsplan. Særligt har der været et stort fald i ledigheden for ikke-forsikrede, hvilket er positivt, da der er behov for arbejdskraft. Det går godt på det vestjyske arbejdsmarked, og det skal vi fortsat sikre ved, at virksomhederne får tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft. Vi arbejder målrettet med opkvalificering inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, sådan at vi kan fremtidssikre, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Nøglen hertil er at dyrke det gode samspil mellem erhverv-, uddannelse- og beskæftigelsesområdet”, udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra marts 2018 til marts 2019 steget fra 125.946 til 127.833. Det svarer til en stigning på knap 1.900 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er steget i alle vestjyske kommuner - men procentuelt mest i Herning og Ikast-Brande.

Det seneste år er ledigheden faldet med 303 fuldtidspersoner. For forsikrede ledige faldt ledigheden med 18 fuldtidspersoner. Ledigheden faldt hos 13 ud af 24 A-kasser.

Fordelt på køn faldt ledigheden med 5,3 pct. for kvinder og 8,2 pct. for mænd. På tværs af køn har unge i aldersgruppen 25-29 år den højeste ledighed.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Henrik Christensen, arbejdsmarkedschef, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223631

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.