Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lille fald i vestjysk beskæftigelse - fortsat særdeles lav ledighed

03-05-2019

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2019-05-03.
Beskæftigelsen er faldet med 296 fuldtidspersoner fra januar 2018 til 2019. Fra marts 2018 til 2019 faldt ledigheden i Vestjylland med 449 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 8,3 % det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”Selvom beskæftigelsen har haft et mindre fald fra januar 2018 til januar 2019, har der også været et fald i ledigheden. Derfor er der stadig god grund til at være opmærksom på, at virksomhederne får tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft. I Det Regionale Arbejdsmarkedsråd tror vi på, at samarbejde på tværs af hele Vestjylland spiller en afgørende rolle i sikringen af et velfungerende arbejdsmarked. I marts måned havde vi et konstruktivt møde med udvalgsformændene for de kommunale beskæftigelsesudvalg om regionale udfordringer og samarbejde på tværs. Blandt de fælles udfordringer i Vestjylland er adgangen til kvalificeret arbejdskraft (bl.a. til social- og sundhedsområdet), ledige østeuropæiske borgere uden tilstrækkelige danskkundskaber, unge på kanten af arbejdsmarkedet, men også dialogen med virksomhederne, offentlige såvel som private. Derfor vil RAR sætte et særligt fokus på dette i løbet af 2019, og vi glæder os til et fortsat stærkt samarbejde i Vestjylland,” udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra januar 2018 til januar 2019 faldet fra 124.171 til 123.875. Det svarer til et fald på 296 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er faldet i 5 ud af 7 vestjyske kommuner - men steget i Herning og Ikast-Brande.

Det seneste år er ledigheden faldet med 449 fuldtidspersoner. For forsikrede ledige faldt ledigheden med 87 fuldtidspersoner. Ledigheden faldt hos 15 ud af 24 A-kasser.

Fordelt på køn faldt ledigheden med 6,6 pct. for kvinder og 10 pct. for mænd. På tværs af køn har unge i aldersgruppen 25-29 år den højeste ledighed.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Henrik Christensen, arbejdsmarkedschef, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223631

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.