Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse og særdeles lav ledighed

29-03-2019

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2019-03-29.
Beskæftigelsen er faldet med 17 fuldtidspersoner fra december 2017 til 2018. Fra februar 2018 til 2019 faldt ledigheden i Vestjylland med 475 fuld-tidspersoner, hvilket svarer til et fald på 8,4 pct. det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

 

”Vestjylland har stadig den laveste regionale ledighed. Antallet af forgæves rekrutteringer er dog steget i Vestjylland fra 2.910 forgæves rekrutteringer i 4. kvartal 2018 til 3.260 i 1. kvartal 2019.

Vi være opmærksomme på, at virksomhederne får tilgængelig, tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, og at arbejds-styrken har de rette kompetencer, som mat-cher virksomhedernes behov. Mange virksomheder, som har fået besat stillingerne - men af en anden profil end ønsket - melder også, om at ansøgerne manglede relevant eftervidereuddannelse eller særlige faglige kvalifikationer. For at have yderligere fokus på styrkelsen af kompetenceudviklingen og koordineringen heraf har vi fået et nyt red-skab gennem VEU-indsatsen. Derfor har vi etableret et koordinationsforum med væsentlige lokale aktører for at sikre, at vestjyske virksomheder får tilgængelig, tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft,” udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra december 2017 til december 2018 faldet fra 125.122 til 125.105. Det svarer til et mindre fald på 17 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er faldet i 5 ud af 7 vestjyske kommuner, men steget i Herning og Ikast-Brande.

Det seneste år er ledigheden faldet med 475 fuldtidspersoner. For forsikrede ledige faldt ledigheden med 81 fuldtidspersoner. Ledigheden faldt hos 15 ud af 24 A-kasser.

Fordelt på køn faldt ledigheden med 9,5 pct. for kvinder og 7,3 pct. for mænd. På tværs af køn har unge i aldersgruppen 25-29 år den højeste ledighed

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.