Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse og særdeles lav ledighed

28-02-2019

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2019-02-28.
Beskæftigelsen er steget med 1.076 fuldtidspersoner fra november 2017 til 2018. Fra januar 2018 til 2019 faldt ledigheden i Vestjylland med 451 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 8,0 pct. det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”Den positive udviklingen på det vestjyske arbejdsmarked fortsætter, hvor ledigheden falder, og beskæftigelsen stiger. Det er en gunstig situation, hvor vi har gode muligheder for at udnytte det arbejdskraftpotentiale for socialt udsatte og andre med udfordringer udover ledighed. På trods af det står mange personer med handicap uden for arbejdsmarkedet og mange uden en erhvervskompeten-cegivende uddannelse. Derfor ser vi det også som et positivt element at Beskæftigelses-ministeren viderefører målet om at flere med personer med handicap skal i beskæftigelse i de beskæftigelsespolitiske mål for 2020.

I RAR Vestjylland har vi et strategisk fokus på, at virksomhederne får tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft. Et mangfoldigt vestjysk arbejdsmarked er også et vigtigt element heri, da udsatte grupper på kanten af arbejdsmarkedet udgør en vigtig arbejdskraftreserve, som kan være værdifuld for virksomhederne. Derfor sætter vi på næstkommende møde fokus på, hvordan vi i Vestjylland kan få endnu flere med i arbejdsfællesskabet,”
udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra november 2017 til november 2018 steget fra 128.145 til 129.221. Det svarer til en stigning på 0,8 pct. Beskæftigelsen er steget i 6 ud af 7 vestjyske kommuner.

Det seneste år er ledigheden faldet med 451 fuldtidspersoner. For forsikrede ledige faldt ledigheden med 148 fuldtidspersoner. Ledigheden faldt hos 15 ud af 24 A-kasser.

Fordelt på køn faldt ledigheden med 9,4 pct. for kvinder og 6,6 pct. for mænd. På tværs af køn har unge i aldersgruppen 25-29 år den højeste ledighed.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.