Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse og særdeles lav ledighed

31-01-2019

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2019-01-31.
Beskæftigelsen er steget med 867 fuldtidspersoner fra oktober 2017 til oktober 2018. Ledigheden fra december til december faldet med 414 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 8,0 pct. det seneste år

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”I 2018 sluttede Vestjylland af med den laveste regionale ledighed i Danmark. Samtidig er beskæftigelsen stadig stigende og den seneste rekrutteringssurvey viser, at 20 pct. af virksomhederne i Vestjylland har rekrutteret forgæves. Særligt bygge- og anlæg og industrien i Vestjylland har en høj andel af forgæves rekrutteringer. Det er vi naturligvis opmærksomme på i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Vi har derfor også fokus på at bidrage til at sikre tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft samt etablering af et værdiskabende samarbejde.

Vi er meget tilfredse med at have fået koordinationen af VEU som redskab, da det kan bidrage til at sikre, at både beskæftigede og ledige kvalificeres til de jobåbninger, der er. Derfor ser vi positivt på, at der i kommunernes beskæftigelsesplaner fortsat er fokus på et styrket samarbejde for at sikre den rette og kvalificerede arbejdskraft.

Får at imødekomme udfordringerne har vi i RAR også valgt at fortsætte vores fokus på bygge og anlæg og SOSU-området, men vi vil i 2019 samtidig have fokus på industrien. Vi har indledt dialogen om den regionale uddannelsespulje med jobcentre, faglige organisationer, a-kasser og uddannelsesinstitutioner om sikre et målrettet udbud af korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er særlig stor arbejdskraftmangel og mange forgæves rekrutteringer,” udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra oktober 2017 til oktober 2018 steget fra 128.086 til 128.953. Det svarer til en stigning på 0,7 pct. Beskæftigelsen er steget i 6 ud af 7 vestjyske kommuner. Det seneste år er ledigheden faldet med 414 fuldtidspersoner. De forsikrede ledige udgør knap en tredjedel af faldet.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.