Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse

04-01-2019

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2019-01-04
Beskæftigelsen er steget med 889 fuldtidspersoner fra september 2017 til september 2018. Ledigheden er fra november 2017 til november 2018 faldet med 469 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 9,3 pct. det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”Der er fortsat en positiv udvikling på det vestjyske arbejdsmarked. For at denne ud-vikling fortsætter er det afgørende med et tæt samarbejde mellem jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og RAR. Nu er VEU-centrene udfaset, og RAR har fokus på at sikre koordination og aktørsamarbejdet om opkvalificeringsindsatsen. Som et redskab til at sikre samarbejdet har vi etableret et koordinationsforum med aktørerne.

Vi har konstant fokus på opkvalificering som en del af løsningen på, at virksomhederne får den rette og kvalificeret arbejdskraft, som de har behov for. Derfor er vi i fuld gang med en prioriteret indsats for brancherne Bygge og anlæg, Social- og Sundhedsområdet samt Transport, hvor vi samarbejder om at styrke brancherne - sådan at ledige såvel som beskæftigede bliver opkvalificeret til virksomhedernes behov. Denne indsats fortsætter også i det nye år, hvor vi også vil igangsætte nye indsatser for brancher med særligt behov for opkvalificering, så vi sikrer et intelligent match mellem udbudte og efterspurgte
kompetencer. Det handler om at sikre tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft” udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra september 2017 til september 2018 steget fra 128.223 til 129.112. Beskæftigelsen er steget i 5 ud af 7 vestjyske kommuner. De største stigninger findes i Herning og Ikast-Brande, hvor beskæftigelsen steg med 482 og 197 fuldtidspersoner.

Det seneste år er ledigheden faldet med 469 fuldtidspersoner og ledighedsprocenten er fortsat på 2,9 pct. i RAR Vestjylland.

Ledigheden for de forsikrede ledige er faldet med 180 bruttoledige det seneste år. Det største antalsmæssige fald ses i HK og FOA hvor ledigheden er faldet med hhv. 44 og 36 fuldtidspersoner.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.