Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsmagasinet: Nyt fra RAR Vestjylland - september 2019

11-09-2019

”Nyt fra RAR Vestjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Vestjylland og udkommer efter behov til relevante beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt udvalgte nøglepersoner i kommunerne

Nyhedsmagasinet i printbart pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Læs i dette nummer bl.a. om:

  • Fælles fokus på kompetenceløft i byggeriet
  • Styrket samarbejde skaber mere målrettet rekruttering og opkvalificering på SOSU-området. Workshop åbner døre.
  • Regional uddannelsepulje – nye jobrettede kurser på positivlisten
  • Styrket fokus på højtuddannedes kvalifikationer og mobilitet
  • RAR Vestjylland og RAR Østjylland holder, sammen med regionen og KKR, beskæftigelsespolitisk konference den 29. oktober 2019.
  • Rådet har godkendt en ny samarbejdsaftale med de vestjyske uddannelsesinstitutioner inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.
  • Desuden har Rådet fastlagt succeskriterierne for RAR/VEU-indsatsen – ikke mindst med fokus på øget synlighed i kommunikationen af succeshistorierne på området.

Læs også tillæg: 

SOSU-skolen Herning: ”Workshop åbner døre på voksen- og efteruddannelsesområdet” (internt link)

I RAR Vestjylland er kontakten:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602