Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pressemeddelelse: Hver 10. unge midtjyde mellem 16 og 24 år står uden uddannelse eller job

Udsendt 31-10-2019

Der er brug for et opgør med antallet af unge, som hverken er i job eller uddannelse. Sådan lyder fælles erklæring fra de midtjyske Kommuner, de to Regionale Arbejdsmarkedsråd og Region Midtjylland.

Alt for mange unge midtjyder får aldrig en uddannelse, og samtidigt mangler virksomhederne faglærte som aldrig før. Den problemstilling samlede i denne uge mere end 200 deltagere til konference om fremtidens arbejdsmarked i Silkeborg.

Her gav Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner, samt de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Vestjylland hinanden håndslag på, at der nu skal dannes fælles front for at løse problemet.

- De unge er regionens vigtigste råstof. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu laver en plan på tværs af kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og regionen, for det er en udfordring, som skal løses i fællesskab, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V).

Forpligtende samarbejde

Også fra kommunernes side er der opbakning til fælles løsninger.

- Når så mange unge i Region Midtjylland står uden uddannelse eller job, får det selvfølgelig alarmklokkerne til at ringe. Derfor er vi fra kommunernes side klar til at indgå i et forpligtende samarbejde, siger formand for kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland og borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S).

Fokus på kompetencer

Konferencen satte også fokus på at klæde de unge bedre på til at træffe velovervejede karrierevalg. Blandt andet for at sikre flere med de kompetencer, der efterspørges af de midtjyske virksomheder. Her er det især erhvervsuddannede, der er i søgelyset.

- Hvis de midtjyske virksomheder skal vokse sig store, er det afgørende, at de har adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Det kræver, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og derfor skal vi blive bedre til at fortælle vores unge om mulighederne som eksempelvis industritekniker. Samtidigt skal vi sikre at der er de relevante praktikpladser i virksomhederne og det gør vi ved styrke dialogen mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesaktører, siger formand for RAR Vestjylland John Hermansen (Dansk Arbejdsgiverforening, DA).

Planen for en styrket fælles indsats for regionens unge skal nu udvikles på tværs af RAR, kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Det er samtidig vigtigt, at partnerne forpligter sig på at samarbejde.

- Uanset om det handler om mental trivsel, praktikpladser eller karrierevalg, så ved vi at det virker, når parterne forpligter sig til at samarbejde. Derfor skal vi nu samle alle relevante aktører omkring bordet og udarbejde en plan for hvordan vi kommer videre. Så skal vi fra RAR nok være klar til at få indsatsen til at virke bagefter, siger Formand for RAR Østjylland Hans A. Sørensen (Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH)

Fakta

  • Mere end hver sjette midtjyske unge ml. 16-24 år modtog offentlig forsørgelse i 2018. Det er en smule højere end på landsplan.
  • Knap hver tredje midtjyske ung, som gik ud af 9. klasse i 2016, forventes at opnå en erhvervsfaglig uddannelse inden de fylder 25 år. Det er højere end på landsplan.
  • Hver tiende unge (16-24 år) står i Midtjylland står uden uddannelse eller arbejde. Det er mere end 16.500 unge. Det landspolitiske mål er at det antal skal halveres før 2030.
  • Regionen går nu med kommunerne og de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) sammen i kamp for at opnå målet.

Flere oplysninger

  • Jørgen Nørby (V), formand for Regional Udvikling, Region Midtjylland, jorgen.norby@rr.rm.dk, tlf. 2945 5261
  • Torben Hansen (S), borgmester, Randers Kommune, tlf. 4093 1025
  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, tlf. 4051 7716
  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, tlf. 2326 0683

Mere om konferencen - herunder program og oplæg (internt link)