Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Et nyt RAR Vestjylland vil bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft i udsatte brancher

25-06-2018

Flere brancher rammes af udfordringer med at rekruttere tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. RAR Vestjylland sætter fokus på tre udsatte brancher i 2018.

Pressemeddelelsen fra RAR Vestjylland i printvenligt format (pdf)(nyt vindue) 

Mangel på tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en voksende udfordring og trussel mod væksten i Vestjylland og i hele Danmark. Et match mellem udbudte og efterspurgte kompetencer er derfor en kerneopgave for beskæftigelses-systemet – og her vil RAR Vestjylland påtage sig en aktiv rolle. De Regionale Arbejdsmarkedsråd er som led i Trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse blevet tildelt ansvaret for blandt andet at koordinere indsatsen på området. RAR Vestjylland har på den baggrund besluttet at sætte særlig fokus på brancherne Social- og Sundhed, Transport samt Bygge og Anlæg. I første omgang handler det om at identificere de konkrete udfordringer og dernæst at samle relevante parter for at skabe gode løsninger til gavn for hele Vestjylland.

For Social- og Sundhedsområdet gælder det, at der tages afsæt i det arbejde, der allerede er igangsat ift. at skabe motivation hos ledige og uddannelses-søgende til at træde ind i branchen. Og der tages afsæt i at sikre et relevant udbud af voksen- og efteruddannelse for ledige, der vil ind i branchen samt ledige og beskæftigede, der har behov for supplerende kompetence. RAR vil endvidere sætte særligt fokus på Transport i 2018. Her er det navnlig behovet for chauffører til godstransport og specialtransporter samt medarbejdere til lager- og logistikopgaver, der er i fokus. Bygge og anlæg er den sidste branche, der gives særlig opmærksomhed i 2018. Her rettes fokus på at kompensere for mangel på faglært arbejdskraft og mod at løfte ufaglærte ledige og beskæftigede til faglært niveau.

”RAR Vestjylland vil tage den nye opgave i forhold til voksen- og efteruddannelsesområdet til os, og kaste os over den med det samme. Vi har nu lagt os fast på tre brancher, som vi vil dykke dybere ned i. Vi følger dog også løbende udviklingen på hele arbejdsmarkedet, og vil arbejde for opkvalificering på alle niveauer. Det er komplekst at bevæge sig i feltet mellem beskæftigelse, erhverv og uddannelse, og vi kan ikke lave løsninger alene. Alle gode kræfter skal bringes i spil, og vi vil fortsat arbejde for at styrke samarbejdet på tværs.” udtaler John Hermansen, der er nyudpeget Formand for RAR Vestjylland og fortsætter: ”Vi har i denne omgang udpeget Social- og Sundhedsområdet, Transport og Bygge og Anlæg som fokusområder, der kræver en særlig opmærksomhed. Det vil vi gøre gennem et tæt samarbejde med alle de mange gode aktører i vores område”.

Et nyt RAR Vestjylland er trukket i arbejdstøjet 

Til at arbejde for et vestjysk arbejdsmarked i balance, har et nyt RAR Vestjylland den 20. juni konstitueret sig for de næste fire år. RAR Vestjylland består af 21 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og kommunerne. RAR har bl.a. andet til opgave at samle aktørerne omkring beskæftigelse, erhverv og uddannelse.
RAR Vestjyllands nye Formandskab består af Formand John Hermansen (DA), Klaus Helmin-Poulsen (LO) og Lennart Qvist (KL). John Hermansen udtaler: ”I den netop afsluttede periode fik vi lagt et godt fundament og skabt en central platform for RAR. I den kommende periode er vi en god blanding af rutinerede rådsmedlemmer og nye kræfter. Jeg ser frem til en spændende rådsperiode, hvor vi vil bygge videre på det gode arbejde, der er sat i gang og kaste os over nye spændende opgaver”.

- Udsendt 25. juni 2018 

For yderligere kommentarer kontakt: 

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602