Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse

Udsendt: 05-03-2018

Nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse fra RAR Vestjylland

Stigende vestjysk beskæftigelse og faldende ledighed

RAR Vestjylland har fokus på områder med særligt stort behov for opkvalificering og intensiveret tværkommunalt samarbejde mhbp at modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet - Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Beskæftigelsen er steget med 1.510 i RAR Vestjylland fra november 2016 til november 2017. Det er en stigning på 1,2 pct. Ledigheden er faldet med 127 fra januar 2017 til januar 2018.

”Beskæftigelsen i RAR Vestjylland er steget med 1.510 fuldtidsbeskæftigede det seneste år. Det er syvende måned i træk, at vi oplever stigende beskæftigelse, når der sammenlignes med samme måned året før. Samtidig ser vi, at ledigheden, efter i en lang periode at være steget pga. omvisitering af integrationsydelsesmodtagere, er faldet det seneste år. 2 ud af 3 a-kasser har oplevet faldende ledighed, og mange faggrupper har kun ganske få ledige. På den baggrund er samspillet med virksomhederne omkring kompetencebehov og opkvalificering særligt vigtigt. RAR Vestjylland er netop nu i gang med at udar-bejde positivlisten for den regionale uddan-nelsespulje, som medfinansierer uddannelse og opkvalificering inden for områder, hvor vi forventer stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Uddannelsespuljen understøtter således Rådets fokus på at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og samtidig klæde ledige på med kompetencer, som efterspørges på det vestjyske arbejds-marked”, udtaler John Hermansen, næstfor-mand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 126.640 i no-vember 2016 til 128.150 i november 2017. Det er en stigning på 1.510 svarende til 1,2 pct. Beskæftigelsen er steget i samtlige vest-jyske kommuner – mest i Holstebro (505) og Herning (482).

Ledigheden er faldet med 127 i RAR Vestjyl-land det seneste år. 6 af de 7 kommuner i RAR Vestjylland har oplevet faldende ledig-hed.

Ledigheden for de forsikrede er faldet med 250 fra januar 2017 til januar 2018. Ledigheden er faldet i 17 af 24 a-kasser det seneste år. For de ikke-forsikrede er ledigheden steget med 123 det seneste år.

Ledigheden er 3,3 pct. for mænd og 4,0 pct. for kvinder. Det seneste år er ledigheden faldet 3,9 pct. for mænd og 0,7 pct. for kvin-der. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn.

Kontakt:

  • John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.