Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse

30-11-2018

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2018-11-30

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”I Vestjylland stiger beskæftigelsen fortsat og ledigheden falder. I RAR Vestjylland glæder vi os over, at flere og flere kommer i beskæftigelse. Midt i glæden har vi dog også fokus på såvel den stigende mangel på arbejdskraft og på stigningen i forgæves rekrutteringer. For at bidrage til et velfungerende og attraktivt arbejdsmarked i Vestjylland har vi sat fokus 4 strategiske fokusområder, de er: Tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft, et mangfoldigt arbejdsmarked, et værdiskabende samarbejde, viden og Videndeling.

I forhold til vores nye VEU – opgave har vi sat fokus på SOSU -, Transport- og bygge/anlægsområdet. Vi har især stillet skarpt på, at virksomhederne kan trække kvalificeret arbejdskraft fra hele arbejdsstyrken, herunder de personer der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og opkvalificering. Opgaven skal vi løfte i tæt samarbejde med virksomheder, uddannelses-institutioner og jobcentre og RAR arbejde på, at opbygge et endnu tættere samarbejde med disse parter”, udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland

Beskæftigelsen er fra august 2017 til august 2018 steget fra 124.315 til 125.834. Det er en solid stigning på 1.519 fuldtidspersoner svarende til en vækst på 1,2 pct. Beskæftigelsen er steget i 6 ud af 7 vestjyske kommuner. De største stigninger findes i Ikast-Brande og Herning, hvor beskæftigelsen steg med 595 og 302 fuldtidspersoner.

Det seneste år er ledigheden faldet med 461 fuldtidspersoner og ledighedsprocenten er nu på 2,9 pct. i RAR Vestjylland. Den faldende ledighed slår særligt igennem hos de ikke forsikrede, hvor der er 185 færre ledige det seneste år. Det største antalsmæssige fald ses i Kristelig a-kasse, FOA og 3F, hvor ledigheden er faldet med 57, 50 og 45 fuldtidspersoner.

Fordelt på køn er ledigheden 2,5 pct. for mænd og 3,3 pct. for kvinder. På tværs af kønnene er ledigheden højest blandt de 25-29 årige.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.