Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse

31-10-2018

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2018-10-31

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

Beskæftigelsen er steget med 63 i RAR Vestjylland fra juli 2017 til juli 2018. Det er en vækst på 0,1 pct. Ledigheden faldt i perioden fra september 2017 til sep-tember 2018 med 433 svarende til fald på 8,9 pct.

”I Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland har vi stort fokus på at bidrage til at sikre virksomhederne tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft. Med den stadigt faldende ledighed og virksomhedernes stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft er vores fokus blevet endnu stærkere.

Vi arbejde på at øge arbejdsstyrken og på at kvalificere den, så der er et match mellem de efterspurgte og udbudte kompetencer.

Vigtige redskaber i den sammenhæng er vores nye opgave med at koordinere efteruddannelse og vores midler til at afdække, hvilke kvalifikationer virksomheder f.eks. inden for brancherne bygge og anlæg, industri, IT og det merkantile område har brug.

Vi er bevidste om, at vi ikke kan løse opgaven alene. Derfor arbejder vi også på at styrke dialogen med virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne, jobcentrene og andre relevante aktører” udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra juli 2017 til juli 2018 steget fra 119.157 til 119.220. Det er en vækst på 63, og det svarer til 0,1 pct.

Beskæftigelsen er steget 3 ud af 7 vestjyske kommuner. De største procentvise stigninger findes i Herning med 1,1 pct. Ledigheden er det seneste år faldet med 433, svarende til et fald på 8,9 pct. i RAR Vestjylland.

Ledigheden faldt i 20 ud af 24 a-kasser det seneste år. Det største antals-mæssige fald ses i 3F og med 54 færre ledige. Ledigheden er mest steget i Dansk Sundhedsorganisationer (DSA). Ledigheden for de forsikrede ledige er det seneste år faldet med 238, og for ikke-forsikrede ledige er den faldet med 195.

Fordelt på køn er ledigheden 2,5 pct. for mænd og 3,3 pct. for kvinder. På tværs af kønnene er ledigheden højest blandt de 25-29 årige.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.