Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse

28-09-2018

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2018-09-28

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

Beskæftigelsen er steget med 1.246 i RAR Vestjylland fra juni 2017 til juni 2018. Det er en vækst på 1,0 pct. Ledigheden faldt i perioden fra august 2017 til august 2018 med 649 svarende til fald på 12,9 pct.

”Vi har et vestjysk arbejdsmarked som over en længere periode har oplevet stigende beskæftigelse og faldende ledighed. For RAR Vestjylland ser vi ikke udviklingen som ude-lukkende positiv, da vi ved at et stigende antal virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. RAR Vestjylland har et strategisk fokus på at parterne på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet arbejder målrettet for et attraktivt vestjysk arbejdsmarked i balance. Et vigtigt element i vores strategi er at hele arbejdsstyrken opkvalificeres med de rette kompetencer til virksomhedernes behov - og vi er allerede trukket i arbejdstøjet for bl.a. at sikre et ko-ordineret match mellem udbuddet og efterspørgslen på opkvalificeringskurser inden for mangelområder, ”udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra juni 2017 til juni 2018 steget fra 127.293 til 128.539. Det er en vækst på 1.246 og det svarer til 1,0 pct. Beskæftigelsen er steget 5 ud af 7 vestjyske kommuner. De største procentvise stigninger findes i Herning og Holstebro med hhv. 1,8 pct. og 1,5 pct. Ledigheden er det seneste år faldet med 649, svarende til et fald på 12,9 pct. i RAR Vestjylland det seneste år.

Ledigheden faldt i 15 ud af 24 a-kasser det seneste år. Det største antals-mæssige fald ses i KRIFA og 3F med hhv. 103 og 100. Ledigheden er mest steget i Det Faglige Hus A-kasse og Lederne. Ledigheden for de forsikrede ledige er det seneste år faldet med 379 og for ikke-forsikrede ledige er den faldet med 269.

Fordelt på køn er ledigheden 2,4 pct. for mænd og 3,3 pct. for kvinder. På tværs af kønnene er ledigheden højest blandt de 25-29 årige.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.