Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse

31-08-2018

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2018-08-31

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

Beskæftigelsen er steget med 933 i RAR Vestjylland fra maj 2017 til maj 2018. Det er en vækst på 0,7 pct. I et år har Vestjylland haft den laveste regionale ledighed.

”Stigende beskæftigelse og faldende ledighed tegner et billede af det vestjyske arbejds-marked, som vi kan betegne som Vækstjyl-land. Det stiller dog også en række udfor-dringer for at parterne på tværs af erhvervs-, uddannelses-, og beskæftigelsesområdet samarbejder om at sikre tilstrækkelig og kva-lificeret arbejdskraft. Derfor har vi i RAR Vestjylland udpeget brancherne Social- og Sundhed, Transport og Bygge og anlæg som særlige fokusområder, hvor vi har taget initi-ativ og dialog til at imødekomme udfordrin-gerne med at sikre det fælles mål om til-strækkelig og kvalificeret arbejdskraft,” udta-ler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er fra maj 2017 til maj 2018 steget fra 126.118 til 127.051. Det er en vækst på 2.097 og det svarer til 0,7 pct. Beskæftigelsen er steget 5 ud af 6 vestjyske kommuner. De største procentvise stigninger findes i Herning, Struer og Holstebro med hhv. 1,4 pct. og 1,0 pct. Ledigheden er faldet med 705 hvilket er et fald på 14,8 pct. i RAR Vestjylland det seneste år.

Ledigheden faldt i 16 ud af 24 a-kasser det seneste år. Det største antalsmæssige fald ses i 3F og FOA med hhv. 66 og 55. Ledigheden er mest steget i KRIFA og 3F. Ledigheden for de forsikrede ledige er det seneste år faldet med 419 og for ikke-forsikrede ledige er den faldet med 287.

Fordelt på køn er ledigheden 2,3 pct. for mænd og 3,0 pct. for kvinder. På tværs af kønnene er ledigheden lavest blandt de 50-59 årige. Den højeste ledighed findes hos de 25-29 årige for begge køn, hvor kvindernes ledighed for denne aldersgruppe er 8,4 pct. Ledigheden for kvinderne på 60 år eller derover har det seneste år haft en svag antalsmæssig stigning.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.