Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse

31-05-2018

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland -2018-05-31

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

Beskæftigelsen er steget med 2.371 i RAR Vestjylland fra februar 2017 til fe-bruar 2018. Det er en stigning på 1,9 pct. Ledigheden er faldet med 11,9 pct. fra april 2017 til april 2018.

”Det går godt på det vestjyske arbejdsmarked, hvilket afspejler sig i den laveste regionale ledighed i Danmark på kun 3,0 pct. Ledigheden er siden sidste år faldet med hele 11,9 pct., og samtidig er beskæftigelsen stigende. Derfor er det lige nu en meget vigtig opgave at samarbejde på tværs, fordi der et stort potentiale i, at denne udvikling fortsætter, men vi er ligeledes opmærksomme på, at vi i Vestjylland, sikrer virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og nedbringer ledig-heden. Dét har været én af de vigtigste opgaver for RAR Vestjylland, som her til juni har nyt konstituerende møde. Jeg sikker på, at det nye RAR, med den nye VEU-opgave, også vil arbejde for at sikre samarbejde om at drive det regionale arbejdsmarked i en positiv retning”, udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 121.671 i februar 2017 til 124.042 i februar 2018. Det er en stigning på 2.371 svarende til 1,9 pct. Beskæftigelsen er steget i samtlige vestjyske kommuner med, og med den største procentvise stigning i Holstebro på 2,8 pct., svarende til 828 personer.

Ledigheden er faldet med 633 fuldtidspersoner i RAR Vestjylland det seneste år, hvilket er et fald på 633 bruttoledige. Ligesom der har været en faldende ledighed i samtlige vestjyske kommuner, er beskæftigelsen steget på tværs af alle kommuner i Vestjylland. I Vestjylland har det største andelsmæssige fald været i Lemvig Kommune, som siden sidste år haft et fald på 34,1 pct.

Ledigheden for de forsikrede er faldet med 381 fra april 2017 til april 2018. Ledigheden er faldet i 17 af 24 a-kasser det seneste år. Dermed er ledigheden for forsikrede ledige på 2,6 pct. For de ikke-forsikrede er ledigheden faldet med 253 det seneste år.

Fordelt på køn er ledigheden for mænd 2,7 pct., og for kvinder 3,4 pct. Dertil er ledigheden for mænd faldet med 15,5 pct. det seneste år, og 8,2 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn.

Kontakt:

  • John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.