Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse

01-05-2018

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2018-05-01

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

Beskæftigelsen er steget med 1.712 i RAR Vestjylland fra januar 2017 til janu-ar 2018. Det er en stigning på 1,4 pct. Ledigheden er faldet med 41 fra marts 2017 til marts 2018.

”De vestjyske virksomheder ansætter flere medarbejdere. Det seneste år er beskæftigelsen steget med 1.712 fuldtidspersoner og ledigheden er nu på 3,5 procent. Når beskæftigelsen stiger og ledigheden samtidigt falder, kan der opstå situationer, hvor virksomhederne ikke kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. I Det Regionale Arbejdsmarkeds-råd tror vi på, at samarbejde på tværs af kommunegrænser er én nøgle til, at imødekomme mangel på arbejdskraft. Derfor har vi inviteret de kommunale vestjyske udvalgs-formænd og chefer fra beskæftigelsesområdet til en fælles drøftelse den 2. maj 2018 med fokus på de regionale arbejdsmarkedspolitiske udfordringer – herunder mangel på kvalificeret arbejdskraft”, udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 122.246 i januar 2017 til 123.958 i januar 2018. Det er en stigning på 1.712 svarende til 1,4 pct. Beskæftigelsen er steget i samtlige vestjyske kommuner med undtagelse af Lemvig, hvor der ses et marginalt fald på 14 fuldtidspersoner.

Ledigheden er faldet med 41 fuldtidspersoner i RAR Vestjylland det seneste år. 5 af de 7 kommuner i RAR Vestjylland har oplevet faldende ledighed.

Ledigheden for de forsikrede er faldet med 408 fra marts 2017 til marts 2018. Ledigheden er faldet i 21 af 24 a-kasser det seneste år. For de ikke-forsikrede er ledigheden faldet med 32 det seneste år.

Ledigheden er 3,2 pct. for mænd og 3,7 pct. for kvinder. Det seneste år er ledigheden faldet 9,1 pct. for mænd og 5,9 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn.

Kontakt:

  • John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.