Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stigende vestjysk beskæftigelse

05-04-2018

Nyt om ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - 2018-04-05

Beskæftigelsen er steget med 1.150 i RAR Vestjylland fra december 2016 til december 2017. Det er en stigning på 0,9 pct. Ledigheden er faldet med 127 fra februar 2017 til februar 2018.

”Beskæftigelsen i RAR Vestjylland er steget med 1.150 fuldtidsbeskæftigede det seneste år. Der er fortsættelsen af en længere periode med stigende beskæftigelse. Samtidig ser vi, at ledigheden, efter i en lang periode at være steget pga. omvisitering af integrationsydelsesmodtagere, er faldet det seneste år. Ledigheden for de forsikrede ledige er lav, hvilket er et opmærksomhedspunkt for RAR Vestjylland, da det stiller krav til øget samspil mellem virksomhederne, jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne i Vestjylland. RAR Vestjylland vil med den nye RAR/VEU opgave bl.a. koordinerer tværkommunale kursuskøb, sådan at vi sikrer uddannelse og opkvalificering inden for områder, hvor vi forventer stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Dette understøtter vi ligeledes med den nyudmeldte positivliste for den regionale uddannelse, som skal sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og samtidig klæde ledige på med kompetencer, som efterspørges på det vestjyske arbejdsmarked”, udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 123.918 i december 2016 til 125.068 i december 2017. Det er en stigning på 1.150 svarende til 0,9 pct. Beskæftigelsen er steget i 5 ud af de 7 vestjyske kommuner – mest i Holstebro (469) og Herning (395).

Ledigheden er faldet med 385 i RAR Vestjylland det seneste år. 6 af de 7 kommuner i RAR Vestjylland har oplevet faldende ledighed.

Ledigheden for de forsikrede er faldet med 463 fra februar 2017 til februar 2018. Ledigheden er faldet i 19 af 24 a-kasser det seneste år. For de ikke-forsikrede er ledigheden steget med 79 det seneste år.

Ledigheden er 3,4 pct. for mænd og 3,9 pct. for kvinder. Det seneste år er ledigheden faldet 8,9 pct. for mænd og 3,6 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn.

Kontakt:

  • John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.