Spring over hovedmenu

Status over Rådets VEU-modelprojekter med mere

Med RAR/VEU indsatsen er det bl.a. hensigten at bidrage til at Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, hvor der er igangsat tværgående samarbejde for at imødekomme mangel og koordination for at imødekomme dette.

Følgende modelprojekter er et samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og de 3 RAR, som dækker området- RAR Nordjylland, RAR Østjylland og RAR Vestjylland:


Grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen

Projektets formål:

I samarbejde med DI-Byg, Byggeriets Uddannelser, og 3F Byg vil projektet bidrage til at omsætte Grøn Omstilling til ”SMV sprog”, og understøtte tilvejebringelsen af de nødvendige nye kompetencer inden for bl.a. ledelseskompetencer, digitale kompetencer, og fagfaglige kompetencer.

Indsatsen udvikles i samarbejde med parterne. Målet er, at der ved indgangen af foråret 2022 er udviklet 3 grønne specialistpakker etableret på 2 erhvervsskoler, og der er afholdt min. 5 delkurser med gennemsnit 15 deltagere pr. hold.

Projektets status:

Der indgås aftaler med forsøgsskoler, og erhvervsskoler orienteres. Event præsenteres på BAI Årskonference. De deltagende skoler er EUC Nord, Learnmark og Roskilde Tekniske Skole, og der arbejdes lige nu på et overblik over, hvilke kurser inden for grøn omstilling og bæredygtighed, der udbydes for nuværende, samt om der kan udvikles nye kurser med afsæt i virksomhedernes behov.

Status januar 2022:

Arbejdet med udvikling af nye bæredygtighedskurser er i gang på hoved skoler. Det vil sige EUC Nord, Learnmark og Roskilde Tekniske Skole. Der udsendes LinkedIn-historie om de nye muligheder ultimo januar med information om mulighederne for bæredygtighedskurser.


Opkvalificering og nye medarbejdere til CNC-industrien

Projektets formål:

Et samarbejde med Dansk Metal, Dansk Industri, Industriens Uddannelser, 5 udbydere af CNC-uddannelser, og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord om en indsats målrettet beskæftigede faglærte industriteknikere, tillærte, og ledige.

Projektets status:

Der er udsendt 2 kataloger om henholdsvis CNC- fræsning og –drejning. Der er ligeledes blevet afholdt webinarer for jobcentre i henholdsvis Nord- og Midtjylland, hvor mulighederne for at løfte både ledige og beskæftigede og tilføre virksomheder nye kompetencer, blev synliggjort og drøftet.

STATUS januar 2022:

Arbejdsgruppen: DI, Dansk Metal, erhvervsskolerne og AMK Midt-nord lavede et udbud til ledige og et til beskæftigede. Alle parter lavede markedsføring samme dag.

Indsatsen blev delt i Nord og Midt/Vest. Indsatsen i Nord blev AMU for beskæftigede og Ledige på Åbent værksted – ens forløb på alle skoler. Desuden blev der etableret et ledighedsforløb, hvor alle jobcentre i Nord var med. Forløbet havde 20 deltagere og flere på venteliste.

Indsatsen i Midt/Vest blev udviklet og etableret individuelt på hver enkelt skole. Skolerne havde især fokus på: Fra ufaglært til faglært inden for industriassistent uddannelsen. Forløbet havde 32 deltagere. Desuden var der ekstra fokus på de ledige, som var længere væk fra arbejdsmarkedet, hvor der er etableret PUTAU-forløb.

I Nord er der ønske om nyt forløb i 2022 – dette aftales endeligt i februar 2022.
I Midt/Vest er ønsket endnu ikke klarlagt. Der er styregruppemøde primo februar, hvor dette drøftes.

CNC-katalog rettet mod beskæftigede (pdf-fil)

CNC katalog rettet mod ledige (pdf-fil)

CNC-fræsning folder (pdf-fil)

CNC drejning folder (pdf-fil)


Varslingssager og ’early warning’, afbødende indsats

RAR har en fortsat opsøgende kontakt til virksomheder, der varsler fyringer, er nedlukningstruede, eller på anden måde er i risiko for større afskedigelser. Indsatsen følger et fast koncept vedrørende afbødende foranstaltninger efter Covid-19 Job-VEU modellen.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord laver en opsøgende kontakt til virksomhederne, og starter en konkret dialog om, hvordan der bedst tilrettelægges en indsats. Dette kan bl.a. omfatte en rekruttering (fx hjælp til jobsøgning, CV-værksted, mm.), og en Job-VEU indsats målrettet brancher med behov for arbejdskraft.


RAR Vestjyllands egne modelprojekter:


Business to Business i en virtuel verden

Projektets formål:

Eksportvirksomheder er udfordrede på at drive salg digitalt, på måder at kompensere for det fysiske mødes nærvær, og mulighed for produktpræsentation. Sammen med virksomheder, DI, mf., konkretiseres udfordringerne, der sammensættes kursusforløb, og VEU-forløb gennemføres. Projektet knytter sig til RARs strategi inden for digitalisering, og hvordan de digitale muligheder kan bidrage til at skabe nye muligheder for virksomheder.

Status januar 2022 – projekt afsluttet. RAR er tidligere orienteret.


Turisme og detail med Erhvervshus Midtjylland

Projektets formål:

Pilotprojekt med Erhvervshus Midtjylland om at bringe Job-VEU modellen og erhvervsfremmesystemets tilbud i spil i fælles indsatser for virksomheder inden for detail- og turismeområdet.

Projektets status:

Projektet opdeles i en tostrenget indsats for oplevelsesindustrien og for detail. Der er en tæt dialog med Erhvervshus Midtjylland om den videre proces i projektet, og hvordan denne tilrettelægges bedst. Ligeledes er der aktiv deltagelse i en netværksgruppe, som kan spille ind i projektet.

STATUS på detail-indsatsen januar 2022

Webinar rettet mod virksomheder aflyst grundet manglende tilmeldinger. De
virksomheder som havde tilmeldt sig fik individuelle besøg af AMK Midt-Nord og
Erhvervshus Midtjylland

Kontakt og Rådets strategi

AMK Midt-Nord kan hjælpe dig med yderligere oplysninger

RAR Vestjylland strategi

Sidst opdateret: 19-01-2022