Spring over hovedmenu

Overblik over VEU-beredskab og muligheder i lyset af COVID-19

Med RAR/VEU indsatsen er det blandt andet hensigten at bidrage til, at Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, udfordringer og potentialer. Det gælder også nu, hvor COVID-19 udfordrer alle.

Fjernundervisning for beskæftigede – en mulighed under Corona-krisen

VEU-indsatsen i RAR Vestjylland drejer sig aktuelt om at understøtte virksomheder og medarbejdere under Corona-krisen. I samarbejde med skoler og arbejdsmarkedets parter understøtter vi, at medarbejdere kan følge relevante kurser som fjernundervisning. Meget kan finansieres i efteruddannelsessystemerne og via de overenskomstaftalte kompetencefonde.

Kontakt VEU-koordinatorerne i RAR Vestjylland

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
amkmidt-nord@star.dk
Tlf. 72 22 36 00

Regionale initiativer

Fjernundervisning målrettet opkvalificering af medarbejdere under Corona-krisen

AMK Midt-Nord har i samarbejde med kontorerne i Syd- og Østdanmark, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner arbejdet på at få udviklet nogle længerevarende online forløb herunder:

AMK Midt-Nords overblik over kursuspakker (pdf-fil) (nyt vindue)

Oversigten indholder kurser om:   

  • Opkvalificering inden for handel B2C og B2B
  • Styrk dine medarbejderes IT kompetencer (pdf-fil) (eksternt link)
  • Fastholdelse og opkvalificeringsforløb til service, turisme, hotel og restaurationsbranchen.

Forberedende voksenundervisning som fjernundervisning

Alle voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU). FVU udbydes også som fjernundervisning.

Forberedende voksenundervisning i hele landet:

Uddannelsesguiden - https://www.ug.dk/ (eksternt link)

Forberedende voksenundervisning på VUC i Nord- og Midtjylland:

Danske VUC’er - https://vuc.dk/uddannelserne/forberedende-voksenundervisning/ (eksternt link)

Forberedende voksenundervisning på AOF Midtjylland

https://aof.dk/center/aof-center-midtjylland/om/ledige-kan-vende-styrkede-tilbage-naar-krisen-er-slut (eksternt link) 

Oversigt over finansiering af voksen- og efteruddannelse

PDF-fil med link til AMK-Midt-Nords oversigt - opdateret 2020-03-25

Fjernundervisning i hele landet:

Voksenuddannelse.dk (eksternt link)

Tilmelding og ansøgning om tilskud til kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau

Efteruddannelse.dk (eksternt link)

FAQ spørgsmål og svar om voksen- og efteruddannelse 

Børne og Undervisnings ministeriets hjemmeside (eksternt link)

Virksomhedsguiden

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed (eksternt link)

Sidst opdateret: 26-03-2020