Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Vestjylland

- Gældende i RAR Vestjyllands område fra 1. oktober 2018

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med puljen er at give det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder.

De kurser/uddannelser, der aktuelt tilbydes, fremgår af en positivliste, som RAR Nordjylland vedtager. Positivlisten revideres halvårligt.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende i Vestjylland fra 1. oktober 2018 - der er pr. 1 oktober tilføjet et antal kurser:

Dynamisk visning af aktuel positivliste - internt link 

Aktuel positivliste gældende fra oktober 2018 (pdf) (nyt vindue)


Historiske lister:

Positivliste - gældende fra 1. april til 30. september 2018 (pdf) (nyt vindue)

Positivlisten fra 1. oktober 2017 til 31. marts 2018 (pdf) (nyt vindue) 

Positivlisten fra 1. april 2017 til 1. oktober 2017 (pdf) (nyt vindue)

Positivlisten 1/10.2016 til 31.03.2017 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 13-12-2018