Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Vestjylland 2022

Overblik over vestjyske beskæftigelsesplaner for 2022 er samlet her på hjemmesiden. RAR Vestjylland har også i 2022 indbudt til samspil om beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt. Rådet har primo januar 2022 sendt en velkomstpakke til kommunernes nye beskæftigelsespolitiske udvalg. Her indbød Rådet til videndeling og samarbejde som blev fulgt af en række dialogmøder i 1. halvår af 2022.

RAR Vestjylland fik Beskæftigelsesplan 2022 til orientering fra de vestjyske kommuner. Rådet drøfter planerne den 27. januar 2022 - sammen med de korte resumeer med fokus på Ministermålene, som kommunerne havde lavet til RAR. Rådet kvitterede for planerne og for de indsendte resumeer.

Rådet har her samlet links til de af kommunerne beskæftigelsesplaner, der er tilgængelige på de respektive hjemmesider. 

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling i forhold til vestjyske udfordringer og potentialer i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2022 - links:

Herning- beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue) 

Holstebro - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Struer - beskæftigelsesplan 202 (eksternt link) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2022. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 22-05-2023