Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Vestjylland

Arkiv over beskæftigelsesplaner i de vestjyske kommuner 2020

RAR Vestjylland fik Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de vestjyske kommuner. Planerne blev drøftet på Rådets møde i januar 2020. Resume af planerne er tilgængelige her på siden. Her er der fokus på ministermålene for 2020.

Rådets ambition er, at inspirere og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor mødes Rådet årligt med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg. Her drøftes implementering af aktuelle beskæftigelsesplaner og indspil til planerne for efterfølgende år. Rådets sekretariat udfærdiger til mødet et overbliksbillede over det vestjyske arbejdsmarked.

Rådets inspirationsnotat til de vestjyske kommuner (pdf) (nyt Vindue)

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2020 + resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue) 

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 11-01-2022