Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner 2018

De vestjyske kommuner

RAR Vestjylland har fået Beskæftigelsesplan 2018 til orientering fra de vestjyske kommuner. Rådet kvitterer for modtagelsen og offentliggør her på siden samtlige beskæftigelsesplaner - plus et samlet dokument med resumeer af planerne med fokus på Ministermålene.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

AMK Midt-Nord har til RAR Vestjylland udarbejdet et skematisk resume af de vestjyske beskæftigelsesplaner med fokus på Ministermålene for 2018. RAR Vestjylland har den 13. marts 2018 besluttet, at offentliggøre resumeerne her på siden.

Samlet resume af de vestjyske beskæftigelsesplaner (pdf) (Nyt vindue) 

Beskæftigelsesplaner 2018 for kommunerne i RAR Vestjyllands område.

Herning- beskæftigelsesplan 2018 (PDF) (nyt vindue) 

Herning -baggrundsnotat - beskæftigelsesplan 2018 (PDF) (nyt vindue)

Holstebro - beskæftigelsesplan 2018 (PDF) (nyt vindue)

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2018 (PDF) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2018 (PDF) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2018 (PDF) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2018 (PDF) (nyt vindue)

Struer - beskæftigelsesplan 2018 (PDF) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2018. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se også beskæftigelsesplanerne for 2017 - med resumeer (link til nyt vindue)

Sidst opdateret: 08-01-2019