Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Befolkning og arbejdsstyrke – RAR Vestjylland

Se oversigtstabeller med befolkning og arbejdsstyrke i både kommuner og RAR områder.

Overblik over befolkning og arbejdsstyrke i kommuner og RAR-områder opgjort på 6 forskellige parametre.

Arbejdsstyrken fordelt på aldersgrupper (Excel) (Nyt vindue)
Arbejdsstyrken fordelt efter herkomst (Excel) (Nyt vindue)
Arbejdsstyrken fordelt efter uddannelse (Excel) (Nyt vindue)
Befolkningen fordelt på aldersgrupper (Excel) (Nyt vindue)
Befolkningen fordelt på socioøkonomisk baggrund (Excel) (Nyt vindue)
Beskæftigelsesfrekvens fordelt efter herkomst (Excel) (Nyt vindue).

Fremskrivning af ledighed og beskæftigelse til 2019

Kommunefremskrivningen tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste prognose for udviklingen i bl.a. ledighed og beskæftigelse på landsplan frem til udgangen af 2019. Disse nationale prognoser har STAR fordelt på først RAR-områder og derefter kommuner. Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommuner indgår også i kommunefremskrivningen.

På dette nationale grundlag udarbejdes således for hver kommune et scenarie for udviklingen i arbejdsstyrken (beskæftigelse og ledighed) og befolkningen for personer i den erhvervsaktive alder frem til udgangen af 2019. Der er mulighed for at sammenligne med andre kommuner, RAR-områder og en klynge af kommuner med sammenlignelige rammevilkår ligesom der er en række grafisk illustrationer af udviklingsscenariet.

Kommunefremskrivning til udgangen af 2019 (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 23-10-2020