Spring over hovedmenu

Beskæftigelseskonference 2018 - RAR Sydjylland

RAR Sydjylland afholder årligt en beskæftigelseskonference for alle aktører inden for beskæftigelsesindsatsen i Sydjylland om aktuelle beskæftigelsespolitiske temaer.

RAR Sydjylland afholdte den 12. september 2018 konference med voksen-, efter- og videreuddannelse som hovedtema.

 

På konferencen blev der præsenteret eksempler på, hvor langt vi kan nå, når alle aktører samarbejder om opkvalificering. Formand for RAR Sydjylland, Marita Geinitz, indledte med at præsentere Rådets Strategi- og handleplan 2018 og bemærkede at:

”Der det seneste år har været et fald i ledigheden på 1.400 personer i RAR Sydjyllands område, og ledighedsprocenten er med 3,4 % under landsgennemsnittet (3,9 %). Alligevel er der stadig borgere, som går ledige, samtidig med at vi har virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft. Problemet er kompetencerne. Der er ikke match mellem de kompetencer, de ledige kan tilbyde, og de kompetencer der efterspørges af virksomhederne.

Derfor er RAR’s nye VEU-opgave så vigtig for os alle at få godt i gang. Vi har vedtaget en (foreløbig) delstrategi for VEU-indsatsen, valgt tre indsatsområder og iværksat analyser. AMK er på vegne af RAR allerede godt i gang med arbejdet sammen med jer, der er aktører på det sydjyske arbejdsmarked, men vi er stadig i proces – og har fortsat brug for jeres indspark til de næste skridt. Dem håber vi allerede at få nogle af i dag, når vi om et øjeblik går videre i dagens program med præsentation af nogle af de gode erfaringer, vi heldigvis allerede har at tage afsæt i i Sydjylland, når det gælder voksen-, efter- og videreuddannelse.” 

Program - hovedpunkter:

  • Velkomst og kort præsentation af RAR Sydjyllands Strategi- og udviklings-plan og herunder delstrategien for VEU-indsatsen
  • Præsentation af rekruttering- og opkvalificeringsprojekt indenfor transportbranchen
  • Gode eksempler på opkvalificeringsprojekter
  • Ny mesterlære - Et konkret eksempel på en succeshistorie
  • Hvad sker der fremadrettet med RAR-modellen i praksis samt afrunding

 

 

Sidst opdateret: 09-10-2020