Spring over hovedmenu

Tværgående samarbejder (VEU) – RAR Sydjylland

Med RAR/VEU-indsatsen er en af hensigterne at bidrage til, at aktører, interessenter og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR-område får et bedre overblik over, hvor der er mangel på arbejdskraft og/eller behov for opkvalificering.

Nedenfor er listet en række tværgående samarbejder, som AMK Syd driver eller samarbejder med, og som bidrager til at tydeliggøre arbejdsmarkedets rekrutterings- og opkvalificeringsbehov i RAR Sydjyllands geografi. Foruden de her listede samarbejder deltager AMK Syds VEU-koordinatorer også løbende i ad hoc-arbejdsgrupper.

 • Arbejdsgruppe vedr. mangelproblemer RAR Sydjylland
  Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter fra henholdsvis lønmodtagere, arbejdsgivere og kommuner og kan anbefale initiativer til beslutning i Rådet – Herunder også anbefalinger, hvor voksen- og efteruddannelse indgår som en del af løsningen.
 • Dialogforum Sydjylland
  Tværgående samarbejde mellem jobcentrene Tønder, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa med fokus på opkvalificerings-, uddannelses- og rekrutteringsprojekter.
 • Dialogforum Vestjylland
  Tværgående samarbejde mellem jobcentrene Esbjerg, Varde, Vejen og Billund med fokus på opkvalificerings-, uddannelses- og rekrutteringsprojekter.
 • Bygruppemøde Aabenraa
  Fokus på samarbejdsprojekter mellem VEU-by-gruppen, Aabenraas deltagende institutioner og de lokale aktører for at sikre koordinering og sammenhæng mellem voksen- og efteruddannelsesindsatsen og den lokale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling.
 • Bygruppemøde Sønderborg
  Fokus på samarbejdsprojekter mellem VEU-by-gruppen, Sønderborgs deltagende institutioner og de lokale aktører for at sikre koordinering og sammenhæng mellem voksen- og efteruddannelsesindsatsen og den lokale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling.
 • Bygruppemøde Tønder
  Fokus på samarbejdsprojekter mellem VEU-by-gruppen, Tønders deltagende institutioner og de lokale aktører for at sikre koordinering og sammenhæng mellem voksen- og efteruddannelsesindsatsen og den lokale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling.
 • Bygruppemøde Haderslev
  Fokus på samarbejdsprojekter mellem VEU-by-gruppen, Haderslevs deltagende institutioner og de lokale aktører for at sikre koordinering og sammenhæng mellem voksen- og efteruddannelsesindsatsen og den lokale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling.
 • Netværk for målrettet opkvalificering
  Et forum for nøglemedarbejdere, der har primære opgaver inden for målrettet uddannelse og opkvalificering på tværs af jobcentrene. Her er det muligt at dele viden om de nyeste tiltag i kommunerne, udveksle ideer og erfaringer, lade sig inspirere og diskutere konkrete muligheder og udfordringer.
 • Virksomhedsservice netværk
  Netværksaktiviteternes målgrupper er virksomhedsservicechefer og virksomhedskonsulenter i RAR Fyn og RAR Sydjyllands geografi. Fokus er på etablering og udvikling af tværgående samarbejder i forbindelse med rekrutteringsopgaver. Der er særligt fokus på de ”3 gode kort på hånden” – Jobservice Danmark, WorkinDenmark og RAR VEU-indsatsen.
 • Tværfaglige vejlederdage
  Dagene henvender sig til konsulenter, vejledere og rådgivere på uddannelsesinstitutioner, i jobcentre og a-kasser, som arbejder med voksenvejledning ift. job, uddannelse og opkvalificering. Formålet er at få skabt relationer, netværk og vidensdeling på tværs med henblik på at styrke samarbejdet i VEU-indsatsen.
 • Netværk for uddannelseschefer
  Tværsektorielt samarbejde mellem de sydjyske uddannelsesudbydere med fokus på indsatser/projekter inden for rekruttering, job, uddannelse og opkvalificering på tværs af beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

 

Sidst opdateret: 23-07-2020