Spring over hovedmenu

RAR Sydjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Sydjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Sydjyllands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Sydjyllands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører

Rådets strategi

Arbejdsmarkedsrådet har vedtaget en VEU-strategi for at styrke koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet. 

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet besluttet en delstrategi for at opfylde målsætningerne på området:

RAR Sydjyllands strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde ifm. VEU-indsatsen (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget 3 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

• Transport
• Bygge og anlæg
• Det offentlige område

Status på VEU-indsatsen i RAR Sydjyllands dækningsgeografi

Statusoverblikket over aktiviteter inden for RAR Sydjyllands indsatsområder er baseret på aktiviteter, hvor AMK Syd allerede har en aktiv rolle. Statusoverblikket er baseret på informationer, som dels er fremkommet gennem den løbende dialog, AMK Syd har med kommuner, uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter inden for VEU-indsatsen, og dels via en rundspørge til kommunerne i RAR Sydjyllands dækningsgeografi.

Status på VEU-indsatsen i RAR Sydjyllands dækningsgeografi, september 2018 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 13-12-2018