Spring over hovedmenu

Overvågningsredskaber - RAR Sydjylland

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd overvåger løbende situationen på arbejdsmarkedet og udarbejder en række overvågningsredskaber, der skal skabe bedre overblik over den aktuelle situation på det sydjyske arbejdsmarked.

Det skal være let for virksomheder i Sydjylland at tiltrække kvalificeret dansk arbejdskraft, og RAR Sydjylland vil have særlig opmærksomhed på mangel- og rekrutteringssituationen og initiativer til imødegåelse af mangelproblemer. Det kræver blandt andet en Koordineret virksomheds- og formidlingsindsats på tværs af kommuner og understøtning af den virksomhedsindsats, der foregår i jobcentrene og a-kasser koordineret med den landsdækkende indsats i regi af Jobservice Danmark.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd overvåger løbende situationen på arbejdsmarkedet og udarbejder en række overvågningsredskaber, der skal skabe bedre overblik over den aktuelle situation på det sydjyske arbejdsmarked. Redskaberne tager afsæt i Arbejdsmarkedsbalancen, der offentliggøres 2 gange årligt – ultimo december og ultimo juni Nedenfor præsenteres overvågningsredskaberne.

Overvågningsredskaberne er under løbende udvikling og vil blive opdateret månedligt - og kan bruges til præsentation for eksempelvis politiske udvalg, medarbejdermøder, arbejdsgrupper og andre fora

Rekrutteringssituationen fordelt på RAR-områder og erhvervsgrupper (blinklys), opdateret jan. 2020 (Excel) (nyt vindue)

Jobnet-stillinger efter kommune, erhvervsgruppe og stillingsbetegnelse, opdateret jan. 2020 (Excel) (nyt vindue)

Arbejdskraftreserven efter kommune, stillingsbetegnelse og erhvervsgruppe, opdateret jan. 2020 (Excel) (nyt vindue)

Brug det lokale jobbarometer til det hurtige overblik - Linker til star.dk-siden "Jobbarometer - RAR Sydjylland"

Arbejdsmarkedsbalancen

Sidst opdateret: 27-03-2020