Spring over hovedmenu

Mangelinitiativer - RAR Sydjylland

RAR Sydjylland ser det som sin fremmeste opgave at understøtte forebyggelsen af mangel på arbejdskraft.

RAR Sydjylland drøfter den aktuelle rekrutteringssituationen på hvert møde i Rådet, bl.a. ud fra oversigten ”Indblik i mangelinitiativer, RAR Sydjylland”.

Før hvert møde i Rådet tages kontakt til jobcentrene for opdatering af oversigten, der giver et indblik i, hvilke typer initiativer som sættes i værk af de sydjyske jobcentre for at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Der kan være initiativer, som retter sig mod andre områder, men i oversigten spørges til mangelområder, jf. Arbejdsmarkedsbalancen. Oversigten er til orientering og inspiration til oprettelse af lignende projekter.

Se status op VEU-aktiviteter og mangelinitiativer på denne side:

RAR Sydjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse (link til side)

 

 

Sidst opdateret: 23-07-2020