Spring over hovedmenu

Mangelinitiativer

RAR Sydjylland ser det som sin fremmeste opgave at understøtte forebyggelsen af mangel på arbejdskraft.

RAR Sydjylland drøfter den aktuelle rekrutteringssituationen på hvert møde i Rådet, bl.a. ud fra oversigten ”Indblik i mangelinitiativer, RAR Sydjylland”.

Før hvert møde i Rådet tages kontakt til jobcentrene for opdatering af oversigten, der giver et indblik i, hvilke typer initiativer som sættes i værk af de sydjyske jobcentre for at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Der kan være initiativer, som retter sig mod andre områder, men i oversigten spørges til mangelområder, jf. Arbejdsmarkedsbalancen. Oversigten er til orientering og inspiration til oprettelse af lignende projekter.

Oversigt "Indblik i mangelinitiativer, RAR Sydjylland, november 2018 (pdf) (nyt vindue)

Udvikling i arbejdsstyrken og beskæftigelsen, RAR Sydjylland
(fremskrivning fra 2016 til 2018)

Sidst opdateret: 26-11-2018