Spring over hovedmenu

Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet – RAR Sydjylland

RAR Sydjylland drøfter på hvert rådsmøde notaterne "Udviklingen på arbejdsmarkedet" og "Status på resultater og indsats".

Notaterne har til formål at skabe et fælles vidensgrundlag for både RAR Sydjylland, de sydjyske kommuner og øvrige aktører på arbejdsmarkedet ift. den regionale beskæftigelsespolitik og -indsats for dermed at bidrage til at udvikle og koordinere de indsatser, der er behov for regionalt.

"Udviklingen på arbejdsmarkedet" giver et overblik over situationen på det sydjyske arbejdsmarked via en række indikatorer, fx udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen.

"Status på resultater og indsats" viser, hvordan det går med med arbejdsmarkedsindsatsen og resultaterne i kommunerne i RAR Sydjyllands område.

Notaterne udsendes efter hvert møde i Rådet til de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udvalg i de sydjyske kommuner, og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland håber, at de kan danne baggrund for gode drøftelser i de kommunale udvalg.

På grund af COVID-19-situationen blev der til RAR-mødet i november udarbejdet et særligt notat i stedet for de to publikationer:

STATUS Arbejdsmarkedet i forbindelse med COVID 19 – RAR Sydjylland - november 2020

 

Sidst opdateret: 25-11-2020