Spring over hovedmenu

Pressemeddelelse: Klædt på til genåbning af hotel- og restaurationsbranchen via opkvalificering

03-05-2021

Nyt regionalt branchekatalog sikrer muligheder for efteruddannelse i hotel- og restaurationsbranchen

Det sidste år har været hårdt for hotel- og restaurationsbranchen på grund af covid-19 pandemien. Nogle har sendt medarbejdere på lønkompensation – andre har måtte afskedige dygtige og kvalificerede medarbejdere. Nu kigger vi ind i en genåbning af Danmark. Hoteller, restauranter og cafeer har fra den 21. april haft mulighed for at åbne, og flere er åbnet helt eller delvist. Branchen skal have dygtige og kvalificerede medarbejdere med ombord til at give gæsterne en god oplevelse.

Kursuskatalog med fokus på aktuelle behov og tidens trends

I den kommende tid – i takt med at Danmark åbner mere og mere op, vil virksomheder kunne opkvalificere deres medarbejdere. Det er en oplagt mulighed for at stå stærkt, når branchen er tilbage på fuldt blus, og de sidste restriktioner er ophævet. Der er netop lanceret et nyt kursuskatalog, som skal være med til at hjælpe restaurationsbranchen i gang under genåbningen af Danmark. Kataloget indeholder et bredt spektrum af kurser, som kan være med til at give medarbejdere nye kompetencer. Kataloget indeholder også information om, hvordan opkvalificeringen kan finansieres – der er f.eks. mulighed for VEU-godtgørelse samt tilskud fra Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond til virksomheder omfattet af overenskomsten mellem HORESTA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

En samarbejdsgruppe bestående af Projekt JA TAK, HORESTA, 3F Privat Service Hotel og Restauration, uddannelsesinstitutionerne: U-nord, ZBC, CELF, Hotel- og restaurantskolen samt STAR’s Arbejdsmarkedskontor Øst står bag det fælles brancherettede kursuskatalog. Formålet med kursuskataloget er at understøtte og opkvalificere branchens virksomheder og medarbejdere. Kataloget er målrettet beskæftigede kokke, catere, tjenere, receptionister samt ufaglærte medarbejdere i branchen.

Virksomheder tager godt imod kursuskataloget

En af de virksomheder, der vil benytte muligheden er Vilcon Hotel & Konferencegaard, som ligger i Slagelse. Direktør Thue Nielsen, fortæller: ”Vi er både et hotel og et konferencecenter og har været presset det sidste år. Under nedlukningen har vi prioriteret at fastholde vores gode medarbejdere via opkvalificering. Vi har rigtig gode erfaringer med det – og vil fortsætte med det fremover i det omfang, det er muligt. Vi er spændte på at se, hvordan situationen udvikler sig, og om vi får lige så mange bookninger, som vi normalt har. Og her kommer jeres kursuskatalog ind i billedet. Det er inspirerende og en oplagt mulighed for os – og for branchen generelt, at få opkvalificeret nogle medarbejdere, mens vi venter på, at vi er 100 % tilbage til normalen.”

Efteruddannelse er nødvendigt og vigtigt

Allan Kjær Hansen, HORESTA, Regionsrådsformand for Region Sjælland: ”I HORESTA er vi håbefulde i forhold til den igangværende genåbning og håber ikke restriktioner som krav om coronapas og tidsbestilling giver for store benspænd. Og vi kan godt være bekymrede for, om der er nok kvalificeret arbejdskraft til branchen. Derfor er vi også glade for, at vi i samarbejde med andre gode kræfter – via det nye kursuskatalog - giver virksomhederne og deres medarbejdere mulighed for at opkvalificere sig. Dygtige, kvalificerede medarbejdere vil altid være en styrke for branchen og dens virksomheder”.

Formand for det regionale arbejdsmarkedsråd på Sjælland, Rie May Hansen deler bekymringen for, om der er nok kvalificeret arbejdskraft til branchen: ”Branchen har været igennem en hård og krævende tid. Nu er det vigtigt, at virksomhederne får en god genåbning. Vi i rådet håber på, at flere vil uddannelse sig, så vi får flere dygtige medarbejdere til branchen. Det er vores opfordring, at så mange virksomheder som muligt vil benytte sig af muligheden for at sende medarbejdere på opkvalificering i den kommende periode. Så vil branchen stå stærkere i sommerperioden – og fremover, hvor vi forventer, at der vil komme mange kunder. Det nye kursuskatalog er et rigtig godt initiativ. Det kommer både virksomheder og medarbejdere til gode. Der er jo også altid mulighed for at kombinere efteruddannelse og job. En medarbejder kan fx være på arbejde nogle dage om ugen – og ellers være afsted på skolebænken. Opkvalificering er generelt en vigtig prioritet for det regionale arbejdsmarkedsråd”.

Hos 3F støtter man op om mulighederne for uddannelse og opkvalificering frem for at afskedige medarbejdere. Lone Gullmaj, uddannelseskoordinator hos 3F i Region Sjælland siger: “Vi vil til enhver tid anbefale efteruddannelse, og vi håber på, at et fornyet fokus på mulighederne vil kunne styrke fagligheden for vores medlemmer i 3F. Vi ønsker at løfte vores ufaglærte kolleger til en faglært status, og at både virksomheder og medarbejdere benytter sig af mulighederne for efteruddannelse. Kursuskataloget er en rigtig god inspirationskilde – og det giver et godt overblik i forhold til de kurser, der er inden for området”.

Kurserne i kataloget kører i perioden fra april til juni 2021. Herefter kommer et nyt katalog.

Kursuskataloget finder du på HORESTA's hjemmeside

Kontaktoplysninger:

Anette Volkmann, Chefkonsulent, JA TAK TIL EFTERUDDANNELSE, mail: Anette@Projektjatak.dk, telefon:
2072 3095, hvis du vil høre mere om muligheden for at få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden, og hvis du vil høre mere generelt om initiativet.

Lene Wendelboe, Arbejdsmarkedskontor Øst, mail: lew@star.dk, telefon: 7222 3483, hvis du vil høre mere om kursusmulighederne.

Rie May Hansen, formand RAR Sjælland, mail: rie.hansen@3f.dk, telefon: 6025 3473, hvis du vil høre mere generelt om initiativet.