Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Sjælland

07-05-2020

Nyt fra RAR Sjælland, maj 2020

Positivlisten – ny mulighed for at supplere med online-kurser

RAR har netop godkendt 94 online-kurser som supplement til den eksisterende regionale positivliste. En del af kurserne findes allerede på den regionale positivliste – men nu udbydes de også som online-kurser.

Den aktuelle COVID-19-situation har aktualiseret brugen af fjernundervisning, og derfor er der nu udsendt en ændring til bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje. Hermed er det blevet muligt at supplere kurserne på de regionale positivlister med online-kurser. Formålet er at give ledige mulighed for at deltage i opkvalificering, selv om uddannelsesinstitutionerne er lukkede for fysisk fremmøde p.t. Muligheden gælder frem til 1.oktober 2020.

I rådet håber vi på, at de supplerende kurser vil blive anvendt, fordi det er så væsentligt, at der fortsat kan skabes aktivitet for ledige borgere inden for de rammer, der er mulige i den nuværende situation.

Vi ser det også som en mulighed for at sikre en lidt mere langsigtet rekruttering af ledige til de jobåbninger der vil være, når samfundet lukker mere og mere op igen. Det gælder også dem, der har mistet et konkret job, som de måske vil kunne vende tilbage til.

Billede af tabelRAR Sjælland vil løbende godkende supplerende kurser på baggrund af rådets retningslinjer og en konkret vurdering af hvilke kurser, der meningsfuldt kan udbydes online, og om de er inden for relevante områder.
Der vil ikke blive fjernet kurser fra den eksisterende regionale positivliste. Listen over onlinekurser er fælles med RAR Hovedstaden og RAR Bornholm og kan findes på rådets hjemmeside.

Oversigt over supplerende onlinekurser (nyt vindue)
Positivlisten for den regionale uddannelsespulje pr. 1. april 2020 (nyt vindue)
Aktuelle puljer til opkvalificering (nyt vindue)

Job-VEU-indsatsen

Rådets VEU-indsats har ikke ligget stille, selv om Corona-situationen har ændret en del på de planlagte aktiviteter. Alle fysiske holdforløb er sat på stand by, men til gengæld er der kommet gang i fjernundervisningen, hvor mange uddannelsesinstitutioner har grebet muligheden for at tilrettelægge online-kurser målrettet aktuelle behov hos virksomhederne.
Som noget nyt er AMU- og certifikat-kurser nu mulige med fysisk fremmøde. Se flere opysninger på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

Information til uddannelsesinstitutioner om coronavirus-covid-19 (nyt vindue)

På tværs af RAR-områder er der udviklet en COVID-19 Job-VEU model, som er godkendt af arbejdsmarkedets parter, og hvor parterne spiller en væsentlig rolle. Aftalerne giver nye muligheder for, at medarbejdere kan opkvalificeres og beholde deres arbejde i stedet for at blive afskediget. Modellen går ud på, at arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i fællesskab sammensætter et op-kvalificeringsforløb, der er målrettet specifikke brancher. Der er indgået aftaler efter modellen inden for bl.a. service-, turisme-, hotel- og restaurationsbranchen, byggeriet, off-shore-branchen samt autobranchen.
Kurserne kan også være relevante for ledige. I kan finde et overblik over forløb, som ud-bydes til ledige på STARs VEU-hjemmeside.

Kurser for ledige - Østdanmark (ikke aktivt længere)
Covid-19-job-VEU-modellen (nyt vindue)

Data fra beskæftigelsesområdet

Udviklingen går stærkt, og på nogle områder er der nye tal hver dag. I kan finde overblikket over både nationale og regionale tal på Jobindsats.dk. Rapporterne ligger under emnet ”publikationer”:

  • Dagligt om ledighedstallene, (ny)opslåede stillinger, varslinger og arbejdsfordelinger – nationalt, på RAR-områder og kommuner.
  • Ugentligt om tilmeldte og opslåede stillinger fordelt på en række karakteristika (køn, alder, uddannelsesniveau, a-kasse, branche, erhvervsområde mv.). Både nationalt og på RAR-områder.

Jobindsats - Publikationer (nyt vindue)