Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev RAR Sjælland

01-07-2019

Nyt fra RAR Sjælland, juli 2019

RAR Sjælland ønsker alle en god sommer

Med den nye regering på plads vender dagligdagen tilbage, og i RAR Sjælland ser vi frem til at fortsætte rådsarbejdet på beskæftigelsesområdet.

Når vi for alvor trækker i arbejdstøjet efter sommerferien, vil vi fortsat sætte spot på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU). Her skal vi bl.a. drøfte, hvilke indsatsområder der skal prioriteres i den kommende tid, og hvordan samarbejdet i branchenetværk og med rekrutteringsfællesskaber bedst muligt kan tilrettelægges. Det gælder om at få skabt sammenhæng mellem virksomhedernes behov, de lediges kvalifikationer og uddannelses-institutionernes kursusudbud.

På rådets hjemmeside findes en oversigt over tværkommunale jobrettede kurser for ledige målrettet brancheområder med mangel på arbejdskraft i Østdanmark. Kursusoverblik

Hotlinen til opkvalificering

Det er også vigtigt at se på dem, der allerede er beskæftigede, men som kan have behov for at få styrket kompetencerne gennem kurser og efteruddannelse. Her skal vi understøtte, at virksomhederne får råd og vejledning til at finde de bedst mulige løsninger på konkrete kursusbehov hos deres medarbejdere.

I den forbindelse vil vi endnu en gang reklamere for hotlinen til opkvalificering, hvor virksomheder, jobcentre og a-kasser m.fl. kan ringe til Jobservice Danmark på telefon 72 200 350. Her sidder arbejdsmarkedskontorets VEU-koordinatorer klar til at hjælpe – og det gør de i et samarbejde på tværs af kommunegrænser med skoler, virksomheder, jobcentre m.fl. Flere informationer findes på STARs hjemmeside.
Jobrettet voksen- og efteruddannelse

Temaer i efteråret

Positivlisten

På programmet står revision af positivlisten pr. 1.oktober. Den aktuelle liste består af 367 korte fagrettede kurser på baggrund af 46 stillingsbetegnelser med aktuel mangel på arbejdskraft i Sjællandsregionen. RAR ser på, om der er nye stillingsbetegnelser med mangel, hvortil der er relevante kurser for ledige dagpengemodtagere som kan føjes til positivlisten.

Handicapindsatsen

Derudover skal vi bl.a. have særligt fokus på handicapindsatsen. Her er vores mål, at flere personer med handicap skal i ordinært arbejde eller fleksjob. Vi skal se på, hvordan vi kan få synliggjort problemstillinger og muligheder - og ikke mindst indsatser med gode resultater. Med de rette hjælpemidler og tilrettelæggelse af opgaverne kan flere handicappede blive en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Behov for højtspecialiserede kompetencer

Og senere på året får vi en sammen med RAR Hovedstaden foretaget en afdækning af de højtspecialiserede kompetencebehov i grupper af virksomheder på Sjælland. Dette skal give os et overblik over hvor der er muligheder for, at nyuddannede dimittender og specialister kan bidrage til at løse de aktuelle arbejdskraftudfordringer i Sjællandsregionen.

Fælles VEU-konference

Hvordan får vi flere i arbejdsstyrken til at efter- og videreuddanne sig, så virksomhederne får de kompetencer, de har behov for?

Det spørgsmål vil vi sætte fokus på i årets fælles konference for RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Formålet er at få sat fokus på samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsessystemet om at få mere aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet - og at få øget det tværgående samarbejde på tværs af de to RAR-områder.

Konferencen forventes afholdt den 8. oktober – nærmere informationer følger senere.