Spring over hovedmenu

Nyhed: VEU-strategi

06-07-2018

Styrket fokus på voksen-, efter- og videreuddannelse på Sjælland: Ny VEU-strategi, juni 2018.

Som led i Trepartsaftalen af oktober 2017 har de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU). Det skal ske ved, at der også i fremtiden sikres et match mellem virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og arbejdskraftens kompetencer. Derfor har RAR Sjælland på rådsmødet den 19. juni 2018 vedtaget en strategi på VEU-området, som blandt andet fokuserer på 3 brancheområder med mangel på arbejdskraft:

  • Bygge og anlæg især i den nordlige del af Region Sjælland, herunder et særligt fokus på rørlæggere samt stilladsmontører
  • Hotel, restauraration, køkken, kantine.
  • Social- og sundhedsområdet, herunder et særligt fokus på sosu-assistenter og -hjælpere.

Strategien indeholder også retningslinjer og indikatorer for målopfyldelse, og der er blandt andet fokus på at:

  • Kursusudbuddet skal målrettes virksomhederne kompetencebehov
  • Flere ledige og beskæftigede får de nødvendige målrettede kurser
  • En høj effekt af kurserne for de ledige – mindst 60 % er i job senest 3 måneder efter kursets afslutning.

Se den samlede VEU-strategi herunder:

VEU-strategi, RAR Sjælland (pdf) (nyt vindue)