Spring over hovedmenu

Tværgående samarbejder (VEU) - RAR Sjælland

Via RAR/VEU-indsatsen får jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedsparter et overblik over, hvor der er igangsat tværgående samarbejder. Læs om regionale tværgående samarbejder – i regi af RAR Sjælland.

RAR Sjælland har etableret tre branchenetværk, hvor der samarbejdes på tværs af jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitution(er) og a-kasser. AMK Øst driver sammen med tovholderjobcentret det enkelte branchenetværk.

De tre branchenetværk er:

  • Bygge & Anlæg
  • Hotel & Restauration
  • Transport

Læs mere om de enkelte branchenetværk, find kontaktoplysninger og deltagere i netværket

Opgaver

Det enkelte branchenetværk beslutter og igangsætter initiativer. Det kan fx være:

  • Afdækning af virksomheders behov for kvalifikationer til konkrete jobs og arbejdsfunktioner
  • Gennemgang og kvalitetssikring af de lediges Jobnet-CV’er i tæt samarbejde mellem jobcentre og respektive a-kasser, hvor fokus er på at afklare fremtidige jobmuligheder for de ledige
  • Drøftelser af substitutionsmuligheder på områder med mangel på konkrete (faglige) kvalifikationer
  • Fælles kursuskøb, hvis behovet opstår.
Sidst opdateret: 28-05-2019