Spring over hovedmenu

RAR Sjællands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Sjælland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Sjællands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Sjællands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

RAR Sjælland har vedtaget en strategi. Heri indgår et fokus på VEU-området med henblik på at få styrket koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet.

Se strategien: RAR Sjællands strategi- og handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget følgende brancheområder/stillingsbetegnelser, hvor job-VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  • Køkkenmedhjælper 
  • Kok
  • Tjener
  • Ufaglærte inden for bygge & anlæg
  • Chauffør med fokus på fragt, distribution og blandet kørsel
Sidst opdateret: 23-05-2023