Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR Sjællands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Sjælland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Sjællands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Sjællands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

RAR Sjælland har vedtaget en VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet.

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet besluttet en strategi for at opfylde målsætningerne på området:
RAR Sjællands delstrategi for styrket koordination og aktørsamarbejde ifm. VEU-indsatsen.

VEU-strategi, RAR Sjælland (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget 3 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  • Bygge og anlæg især i den nordlige del af Region Sjælland, herunder et særligt fokus på rørlæggere samt stilladsmontører
  • Hotel, restauraration, køkken, kantine
  • Social- og sundhedsområdet, herunder et særligt fokus på sosu-assistenter og -hjælpere.

Kurser

Der findes en lang række målrettede kurser for ledige, som bl.a. tilbydes via rekrutteringsservices, branchenetværk og projekter.

Overblik over koordinerede, tværkommunale jobrettede kurser til ledige (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-05-2019