Spring over hovedmenu

RAR Sjællands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Sjælland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Sjællands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Sjællands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

RAR Sjælland har vedtaget en strategi. Heri indgår et fokus på VEU-området med henblik på at få styrket koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet.

Se strategien: RAR Sjællands strategi- og handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget følgende brancheområder/stillingsbetegnelser, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  • Køkkenmedhjælper 
  • Kok
  • Tjener
  • Ufaglærte inden for bygge & anlæg
  • Chauffør med fokus på fragt, distribution og blandet kørsel

Kurser

Der findes en lang række målrettede kurser for ledige, som bl.a. tilbydes via rekrutteringsservices, branchenetværk og projekter.

Overblik over koordinerede, tværkommunale jobrettede kurser til ledige (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10-09-2020