Spring over hovedmenu

Fremskrivning af ledighed og beskæftigelse

Fremskrivning af udviklingen i ledighed og beskæftigelse i kommunerne.

Kommunefremskrivningen tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste prognose for udviklingen i bl.a. ledighed og beskæftigelse på landsplan frem til udgangen af 2019. Disse nationale prognoser har STAR fordelt på først RAR-områder og derefter kommuner. Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommuner indgår også i kommunefremskrivningen.

På baggrund af det nationale grundlag udarbejdes således for hver kommune et scenarie for udviklingen i arbejdsstyrken (beskæftigelse og ledighed) og befolkningen for personer i den erhvervsaktive alder frem til udgangen af 2019. Der er mulighed for at sammenligne med andre kommuner, RAR-områder og en klynge af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, ligesom der er en række grafisk illustrationer af udviklingsscenariet.

Find data om kommunefremskrivning af ledighed og beskæftigelse

Sidst opdateret: 03-10-2019